Słowo Życia

Mateusza 10:1-42

Jezus posyła Dwunastu

1Pewnego dnia Jezus przywołał dwunastu uczniów i dał im władzę uwalniania ludzi od złych duchów i uzdrawiania wszelkich chorób i dolegliwości. 2Byli to: Szymon (zwany też Piotrem) i Andrzej—jego brat, Jakub i Jan—synowie Zebedeusza, 3Filip, Bartłomiej, Tomasz, Mateusz (poborca podatkowy), Jakub—syn Alfeusza, Tadeusz, 4Szymon Gorliwy i Judasz z Kariotu—ten, który później wydał Jezusa.

5Tych dwunastu uczniów Jezus posłał, dając im następujące wskazówki:

—Nie chodźcie do pogan ani do miast Samarii. 6Idźcie jedynie do Izraelitów, którzy jak zagubione owce odeszli od Boga. 7Mówcie im: „Nadchodzi królestwo niebieskie!”. 8Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie zmarłych, leczcie trędowatych i uwalniajcie od demonów. Róbcie to za darmo, bo za darmo to otrzymaliście! 9Nie bierzcie ze sobą pieniędzy, 10torby z zapasową odzieżą i obuwiem ani laski podróżnej. Ten bowiem, kto pracuje, powinien otrzymać to, co mu się należy. 11Wchodząc do jakiegoś miasta lub wsi, dowiedzcie się, kto tam jest godnym człowiekiem. Pozostańcie u niego aż do opuszczenia tej miejscowości. 12Wchodząc do jego domu, pozdrówcie tych, którzy w nim mieszkają. 13Jeśli to pobożni ludzie, Bóg obdarzy ich pokojem. Jeśli nie—pokój pozostanie z wami. 14Jeśli nie zostaniecie przyjęci i nie będą chcieli was słuchać, odchodząc z tego domu i miasta, strząśnijcie z nóg nawet tamtejszy kurz. 15Zapewniam was: W dniu sądu złym mieszkańcom Sodomy i Gomory lżej będzie niż temu miastu.

16Posyłam was jak owce między wilki. Bądźcie więc sprytni jak węże, ale nieskazitelni jak gołębie. 17Uważajcie na siebie! Postawią was przed sądami, będą was biczować w synagogach 18oraz oskarżać przed władzami za to, że Mnie naśladujecie. Będzie to dla was okazja do przedstawienia im dobrej nowiny. W ten sposób dotrze ona do wielu narodów. 19Nie martwcie się jednak, co i jak macie mówić. We właściwym czasie otrzymacie stosowne słowa. 20Bo to nie wy będziecie mówić, lecz Duch waszego Ojca będzie mówił przez was! 21Bracia będą wzajemnie się wydawać na śmierć, ojcowie zdradzą własne dzieci, a dzieci—rodziców. 22Wszyscy was znienawidzą za to, że należycie do Mnie. Ale ci, którzy wytrwają do końca i nie zaprą się Mnie, zostaną uratowani! 23Gdy spotka was prześladowanie w jednym mieście, uciekajcie do drugiego! Zapewniam was: Nie zdążycie obejść wszystkich miast Izraela, a Ja, Syn Człowieczy powrócę.

Ostrzeżenia

24Uczeń nie przewyższa nauczyciela, a sługa—swego pana. 25Wystarczy, że będą jak ich nauczyciel lub pan. Skoro Mnie, pana domu, nazwano Belzebubem, władcą demonów, to tym bardziej spotka to domowników. 26Ale nie bójcie się ich! Nie ma bowiem niczego ukrytego, co by ostatecznie nie wyszło na jaw. 27To, co teraz mówię wam pod osłoną nocy, rozpowiadajcie z nastaniem dnia. To, co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie publicznie! 28Nie bójcie się tych, którzy uśmiercają ciało, lecz nie mogą zabić duszy! Lękajcie się Boga, który i duszę, i ciało może zatracić w piekle. 29Ile kosztuje para wróbli? Można ją kupić już za kilka drobnych monet. A jednak żaden z nich nie spadnie na ziemię bez wiedzy waszego Ojca w niebie. 30Przecież On wie nawet ile macie włosów na głowie! 31Nie bójcie się więc! Jesteście dla Niego cenniejsi niż całe stado wróbli!

32Jeśli więc jakiś człowiek wyzna przed innymi ludźmi, że należy do Mnie, to i Ja przyznam się do Niego przed moim Ojcem w niebie. 33Lecz jeśli ktoś wyprze się Mnie wobec ludzi, i Ja się go wyprę przed moim Ojcem w niebie.

34Nie myślcie, że przyszedłem przynieść na ziemię pokój! Wręcz przeciwnie—miecz podziału! 35Przyszedłem poróżnić syna z ojcem, córkę—z matką, a synową—z teściową. 36Nawet najbliżsi staną się wrogami! 37Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jesteś Mnie godny. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godny. 38Kto nie bierze swojego krzyża i nie idzie ze Mną, nie jest Mnie godny. 39Kto zabiega o swoje życie, utraci je. Lecz ten, kto poświęci życie dla Mnie, odnajdzie je.

40Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje. A kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Ojca, który Mnie posłał. 41Kto przyjmuje proroka—dlatego, że jest on prorokiem—otrzyma nagrodę należną prorokowi. Kto przyjmuje prawego człowieka—dlatego, że jest on prawy—otrzyma nagrodę należną prawemu człowiekowi. 42Nawet jeśli ktoś poda kubek wody najmniejszemu z moich uczniów—właśnie dlatego, że jest on moim uczniem—zapewniam was: nie ominie go nagroda!

Священное Писание

Матай 10:1-42

Двенадцать посланников Масиха

(Мк. 3:15-19; Лк. 6:14-16; Деян. 1:13)

1Созвав двенадцать Своих учеников, Иса дал им власть изгонять нечистых духов и исцелять все болезни и недуги. 2Вот имена двенадцати посланников Масиха: Шимон, прозванный Петиром, и его брат Андер, Якуб, сын Завдая, и его брат Иохан, 3Филипп и Варфоломей, Фома и сборщик налогов Матай, Якуб, сын Алфея, и Фаддей, 4Шимон Кананит10:4 Кананит – то же, что и зилот (см. Лк. 6:15), т. е. «ревнитель» – член крайней религиозно-политической группировки, выступавшей против римской оккупации Исраила. и Иуда Искариот10:4 Искариот – вероятно, человек из Кериота. (который впоследствии и предал Ису).

Иса Масих посылает двенадцать учеников на служение

(Мк. 6:7-13; Лк. 9:2-6; 10:4-12)

5Этих двенадцать Иса послал, дав такие повеления:

– Не ходите к язычникам и не заходите ни в какой из самарянских городов. 6Идите прежде всего к народу Исраила, к заблудшим овцам Всевышнего. 7Идите и возвещайте: «Всевышний уже устанавливает Своё Царство!» 8Исцеляйте больных, воскрешайте мёртвых, очищайте прокажённых, изгоняйте демонов. Вы получили даром, даром и давайте. 9Не берите с собой в поясах ни золота, ни серебра, ни меди, 10ни сумки в дорогу, ни запасной одежды, ни сандалий, ни посоха, потому что работник заслуживает пропитания.

11В какой бы город или селение вы ни зашли, найдите там достойного человека и оставайтесь у него до тех пор, пока не отправитесь дальше. 12Когда входите в дом, пожелайте мира всем, кто в нём. 13Если дом окажется достоин, то ваше благословение будет на нём, если же нет, то ваше благословение вернётся к вам. 14А если кто вас не примет или не станет слушать ваших слов, то отряхните пыль с ваших ног, уходя из этого дома или города10:14 Благочестивые иудеи отряхивали пыль со своих ног, когда возвращались из других стран, как бы очищаясь от ритуального осквернения. Делая же это по отношению к другим иудеям, они приравнивали их к язычникам.. 15Говорю вам истину: Содому и Гоморре10:15 См. Нач. 19:1-29. будет легче в Судный день, чем этому городу.

О будущих преследованиях

(Мк. 13:11-13; Лк. 21:12-19)

16– Вот Я посылаю вас, как овец в волчью стаю. Поэтому будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. 17Остерегайтесь людей, они будут отдавать вас под суд и избивать вас в своих молитвенных домах. 18Из-за Меня вас поведут к правителям и царям, и вы будете свидетельствовать им и представителям других народов. 19Когда же вас приведут на суд, не беспокойтесь о том, как или что вам говорить. В тот час вам будет дано, что сказать, 20и уже не вы будете говорить, а Дух вашего Небесного Отца будет говорить в вас.

21Брат предаст брата, а отец – своего ребёнка, тем самым обрекая их на верную смерть; так же будут поступать и дети: восставать против родителей и предавать их. 22Все вас будут ненавидеть из-за Меня, но тот, кто выстоит до конца, будет спасён. 23Когда вас будут преследовать в одном городе, бегите в другой. Говорю вам истину: вы не успеете обойти всех исраильских городов, как придёт Ниспосланный как Человек10:23 Существует несколько толкований этого места, напр.: 1) здесь Иса, посылая Своих учеников на служение, говорит им не о далёком будущем, а о том, что не успеют они выполнить данное поручение, как они вновь встретятся в каком-то условленном месте; 2) в этом стихе говорится не о втором пришествии Исы, а о том, как Он «придёт» к Всевышнему получить власть, что свершилось через воскресение Исы (ср. 28:18; также Дан. 7:13-14); 3) здесь слова Исы говорят о Его «пришествии» через суды над иудеями, которые достигли своего эпогея, когда Иерусалимский храм был разрушен в 70 г. римскими захватчиками, что само по себе было прообразом событий последних времён (см. 24:27-31); 4) в этом отрывке Иса мог говорить о Своём втором пришествии и событиях, предшествующих этому, т. е. о временах великой скорби (см. 24:21-22; Отк. 7:14); 5) вплоть до второго пришествия Исы в Исраиле будет возвещаться Радостная Весть..

24Ученик не выше своего учителя, и раб не выше господина. 25Ученик должен быть рад, если он разделит участь своего учителя, а раб – участь своего господина. Если хозяина дома назвали Баал-Зевулом (сатаной), то тем более домашних его.

Страх только перед Всевышним

(Лк. 12:2-9)

26– Итак, не бойтесь их. Нет ничего скрытого, что не открылось бы, и нет ничего тайного, что не стало бы известным. 27Что Я говорю вам во тьме, говорите при свете дня, и что вам сказано шёпотом на ухо, провозглашайте с крыш! 28Не бойтесь тех, кто убивает тело, а душу убить не может. Лучше бойтесь Всевышнего, Который может бросить в ад на погибель и душу, и тело. 29Не продают ли пару воробьёв всего за одну медную монету?10:29 Букв.: «ассарий» – 1/16 динария, монеты, которая равнялась дневному заработку наёмного работника. Однако ни один из них не упадёт на землю без воли вашего Небесного Отца. 30А у вас даже и волосы на голове все сосчитаны! 31Поэтому не бойтесь – вы дороже множества воробьёв.

32Каждого, кто открыто признает Меня перед людьми, того и Я признаю перед Моим Небесным Отцом, 33а кто отречётся от Меня перед людьми, от того и Я отрекусь перед Моим Небесным Отцом.

О будущих разделениях

(Лк. 12:51-53; 14:26-27; 17:33)

34– Не думайте, что Я пришёл принести на землю мир. Я пришёл, чтобы принести не мир, а меч. 35Я пришёл

«разделить сына с отцом,

дочь с матерью,

невестку со свекровью,

36и врагами человека станут его домашние»10:36 Мих. 7:6..

37Кто любит своего отца или мать больше, чем Меня, тот недостоин Меня, и кто любит сына или дочь больше, чем Меня, тот недостоин Меня, 38и кто не возьмёт свой крест10:38 Во времена Исы человека, приговорённого к распятию, заставляли нести к месту его казни крест, к которому он будет прибит. Поэтому Иса говорит здесь о том, что условием следования за Ним должна стать готовность человека принять на этом пути страдания и даже смерть. и не последует за Мной, тот недостоин Меня. 39Кто сбережёт жизнь, тот потеряет её, и кто потеряет жизнь ради Меня, тот обретёт её вновь.

Награда от Всевышнего

(Мк. 9:41; Лк. 10:16; Ин. 13:20)

40– Кто принимает вас, принимает Меня, и кто принимает Меня, принимает Пославшего Меня. 41Кто примет пророка потому, что он пророк, тот получит награду пророка, и кто примет праведника потому, что он праведник, получит награду праведника. 42И если кто-либо напоит одного из самых меньших Моих последователей чашей холодной воды, только потому, что он Мой ученик, говорю вам истину: этот человек не останется без награды.