Słowo Życia

Kolosan 4:1-18

1Panowie, bądźcie sprawiedliwi i uczciwi wobec swoich poddanych. Pamiętajcie, że wy również macie nad sobą Pana, który mieszka w niebie.

Dalsze wskazówki

2Wytrwale się módlcie, uważajcie na siebie i okazujcie wdzięczność Bogu! 3Proście również, aby Bóg dawał nam nowe możliwości głoszenia tej wspaniałej tajemnicy Chrystusa, z powodu której jestem teraz w więzieniu, 4i abym przedstawiał ją ludziom tak, jak należy. 5Gdy jesteście wśród niewierzących, mądrze wykorzystujcie wasz czas. 6Niech wasze słowa będą uprzejme. Mówcie im o tym, co jest naprawdę ważne. Bądźcie też gotowi, aby odpowiadać na ich pytania.

Końcowe pozdrowienia

7-8Chcę, abyście wiedzieli, co u mnie słychać. Dlatego wysyłam do was Tychika, mojego drogiego przyjaciela oraz wiernego pomocnika i współpracownika w pracy dla Pana. On wszystko wam opowie i doda wam otuchy. 9Posyłam też waszego rodaka, Onezyma, wiernego i drogiego przyjaciela. Oni wam o wszystkim opowiedzą.

10Pozdrawia was Arystarch—mój współwięzień, Marek—kuzyn Barnaby (pamiętajcie, że prosiłem was, abyście okazali mu pomoc, gdy do was przybędzie), 11i Jezus Justus. Są to jedyni Żydzi, którzy tu ze mną pracują dla królestwa Bożego i są dla mnie wielką pociechą.

12Pozdrawia was Epafras, sługa Chrystusa i wasz rodak. Zawsze gorliwie modli się za was, abyście dojrzewali i byli doskonale przygotowani do wypełniania woli Boga. 13Zapewniam was, że bardzo ciężko pracował dla was oraz dla wierzących z Laodycei i Hierapolis.

14Pozdrawia was również nasz drogi doktor Łukasz oraz Demas. 15Przekażcie, proszę, moje pozdrowienia przyjaciołom w Laodycei. Pozdrówcie również Nimfę i kościół, który spotyka się w jej domu.

16Po przeczytaniu, przekażcie ten list kościołowi w Laodycei, a wy z kolei przeczytajcie list, który wysłałem do nich. 17Archipowi zaś przekażcie wiadomość: „Staraj się dobrze wykonać zadanie, które zlecił ci Pan”.

18Teraz ja, Paweł, dopisuję własnoręcznie moje pozdrowienia. Nie zapomnijcie o tym, że jestem w więzieniu. Niech Bóg obdarza was swoją łaską!

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Колоссянам 4:1-18

1И вы, господа, поступайте со своими рабами справедливо и достойно, помня о том, что и у вас есть Господин на небесах.

Дополнительные наставления

2Неустанно молитесь; молясь, бодрствуйте и благодарите Аллаха. 3Молитесь и о нас, чтобы Аллах открыл двери для нашей вести, чтобы нам и в дальнейшем возвещать тайну об аль-Масихе, за которую я и нахожусь сейчас в цепях. 4Молитесь о том, чтобы я мог раскрыть её людям как должно. 5В общении с неверующими проявляйте мудрость, правильно используя время. 6Когда беседуете с ними, пусть ваша речь всегда будет приятной и интересной4:6 Букв.: «приправленной солью»., чтобы уметь каждому дать нужный ответ.

Заключительные приветствия

7Обо мне вам всё расскажет Тихик, дорогой брат, верный служитель и мой сотрудник в труде для Повелителя. 8Я посылаю его к вам, чтобы вы узнали об обстоятельствах, в которых мы находимся4:8 Или: «чтобы он узнал об обстоятельствах, в которых вы находитесь»., и чтобы он ободрил вас. 9Он придёт к вам с Онисимом, нашим верным и дорогим братом и вашим земляком, и они расскажут вам обо всём, что здесь происходит.

10Вам передаёт привет Аристарх, который тоже находится со мной в заключении. Передаёт вам привет и Марк, двоюродный брат Варнавы, я уже писал вам о нём; если он будет у вас, то проявите к нему гостеприимство. 11Вам передаёт привет и Иешуа, которого все называют Иустом. Они единственные иудеи среди моих сотрудников, трудящихся для Царства Аллаха; они приносят мне утешение. 12Ваш Эпафрас, раб Исы аль-Масиха, тоже передаёт вам привет. Он всегда усердно молится о вас, чтобы вы непоколебимо, совершенно и убеждённо следовали тому, чего хочет от вас Аллах. 13Я свидетель того, что он очень усердно работает для вас и для верующих в Лаодикии и Иераполе. 14Вам передают привет наш дорогой врач Лука и Димас. 15Передайте и мой привет братьям в Лаодикии, а также Нимфе и общине верующих, что собирается в её доме.

16Когда вам будет прочитано это послание, передайте его в общину верующих в Лаодикии, чтобы его прочитали и там, а вы, в свою очередь, прочитайте моё послание, которое вам передадут из Лаодикии.

17Архиппу передайте, чтобы он довёл до конца служение, порученное ему Повелителем.

18Я, Паул, дописываю это приветствие своей рукой. Помните о моих узах. Пусть благодать будет с вами.