Słowo Życia

Kolosan 3:1-25

Zasady świętego życia

1Skoro razem z Chrystusem zostaliście ożywieni, skupcie się na niebie, gdzie Chrystus zasiada po prawej stronie Boga. 2Sprawy nieba niech będą dla was ważniejsze od ziemskich. 3Dla świata jesteście już bowiem martwi, a wasze prawdziwe życie jest życiem dla Boga i jest nierozerwalnie związane z Chrystusem. 4Gdy więc Chrystus, który jest waszym życiem, ukaże się w chwale całemu światu, wtedy również wy ukażecie się razem z Nim w Jego wspaniałej chwale.

5Odrzućcie więc wszystko, co jest grzeszne i przyziemne: rozwiązłość seksualną, niemoralność, pożądanie, złe pragnienia oraz chciwość, która sprawia, że pieniądze zajmują miejsce należne Bogu. 6Z powodu takich grzechów ludzie zbuntowani przeciwko Bogu staną przed Jego sądem. 7A przecież i wy kiedyś tak żyliście! 8Teraz więc odrzućcie to wszystko: gniew, nienawiść, złość, obelgi i wulgarne słowa. 9Nie okłamujcie się nawzajem! Przecież zdarliście z siebie łachmany starej natury i jej czynów, 10a ubraliście się we wspaniałą szatę nowej natury, nieustannie odnawiającej się na wzór Jezusa, który ją w was stworzył. 11Teraz nie liczą się już podziały na pogan, Żydów, obrzezanych, nieobrzezanych, cudzoziemców, Scytów, niewolników i wolnych. Liczy się tylko Chrystus, a On mieszka w nas wszystkich.

12Skoro Bóg wybrał was, przeznaczył do swojej służby i tak bardzo was ukochał, to również wy okazujcie innym serdeczne współczucie, dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość. 13Bądźcie dla siebie wyrozumiali i przebaczajcie innym ich winy. Jak Pan przebaczył wam, tak i wy postępujcie względem innych. 14A we wszystkim, co czynicie, okazujcie miłość, bo ona utrzymuje nas w doskonałej harmonii. 15Niech waszymi sercami kieruje pokój pochodzący od Chrystusa, bo jako członkowie kościoła, który jest Jego ciałem, zostaliście powołani do życia w pokoju. Bądźcie Mu za wszystko wdzięczni.

16Niech słowa Chrystusa, wraz z ukrytym w nich bogactwem, wypełniają całe wasze życie i niech będą źródłem waszej mądrości. Korzystając z niej, pouczajcie się nawzajem i doradzajcie sobie, a z waszych serc niech płyną do Boga psalmy, hymny oraz inne duchowe pieśni. 17Wszystko, cokolwiek mówicie albo robicie, czyńcie jako reprezentanci Jezusa, waszego Pana, wyrażając Bogu wdzięczność za to, czego dokonał Chrystus.

Zasady życia chrześcijańskiej rodziny

18Żony, bądźcie uległe wobec swoich mężów, tak bowiem powinny postępować kobiety posłuszne Panu.

19Mężowie, kochajcie swoje żony i nie sprawiajcie im przykrości.

20Dzieci, zawsze słuchajcie rodziców, bo takie zachowanie podoba się Panu.

21Ojcowie, nie drażnijcie dzieci, aby nie ogarnęło ich zniechęcenie.

22Niewolnicy, zawsze bądźcie posłuszni swoim ziemskim panom, służąc nie tylko na pokaz, aby się przypodobać ludziom. Róbcie to szczerze—ze względu na Pana. 23Każdą pracę wykonujcie z ochotą, jakbyście robili to dla Jezusa, a nie tylko dla ludzi. 24Pamiętajcie, że to od Niego otrzymacie w nagrodę wspaniały dar. Służcie Mu więc jako swojemu prawdziwemu Panu, wiedząc, 25że ten, kto popełnia zło, poniesie stosowną karę—niezależnie od tego, kim jest.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Колоссянам 3:1-25

Наставления относительно новой жизни

1Итак, если вы были воскрешены с аль-Масихом, то стремитесь к небесному, туда, где аль-Масих сидит по правую руку от Аллаха3:1 См. Заб. 109:1.. 2Обращайте ваши мысли к небесному, а не к земному. 3Вы умерли для этого мира, и ваша новая жизнь сокрыта вместе с аль-Масихом в Аллахе. 4Ваша жизнь – аль-Масих, и когда Он будет явлен миру, тогда и вы будете явлены вместе с Ним в славе.

5Поэтому умертвите в себе всё, что ещё принадлежит к греховной природе: разврат, безнравственность, страсть, дурные желания и алчность (которая есть то же самое, что идолопоклонство). 6Всё это вызывает гнев Аллаха на тех, кто Ему непослушен. 7Когда-то вы тоже жили всем этим, 8но сейчас настало время избавиться от гнева, ярости, злобы, от ядовитых слов и сквернословия. 9Не лгите друг другу, ведь вы уже «сняли с себя», как одежду, ваш прежний образ жизни. 10Вы «оделись» в новую природу, обновлённую истинным знанием и являющуюся образом Самого Создателя. 11И нет уже ни грека, ни иудея, ни обрезанного, ни необрезанного, ни варвара, ни скифа3:11 Скифы – имеются в виду все кочевые народы, проживавшие севернее или восточнее так называемого цивилизованного мира того времени. И значит здесь включены и предки многих народов Центральной Азии., ни раба, ни свободного, но всё и во всём аль-Масих.

12Поэтому как избранные Аллаха, Его святой и любимый народ, «оденьтесь» в сострадание, доброту, смирение, кротость, терпение. 13Будьте снисходительны друг к другу и прощайте друг другу все ваши обиды. Прощайте так, как Повелитель вас простил. 14И ко всему этому добавьте любовь, объединяющую всё в одно совершенное единство.

15Пусть вашими сердцами руководит мир, который даёт аль-Масих, так как вы члены одного тела и призваны к миру. Будьте благодарны. 16Пусть в вас живёт учение аль-Масиха во всём его богатстве. Учите и наставляйте друг друга со всякой мудростью, и с благодарностью в своих сердцах пойте Аллаху песни из Забура, хвалебные и духовные песнопения. 17Что бы вы ни делали и ни говорили, делайте всё ради Повелителя Исы, благодаря через Него Небесного Отца.

Наставления о взаимоотношениях с окружающими

18Жёны, подчиняйтесь вашим мужьям, как это следует делать последовательницам Повелителя.

19Мужья, любите ваших жён и не будьте к ним суровы.

20Дети, будьте послушны вашим родителям во всём, потому что это приятно Повелителю.

21Отцы, не раздражайте ваших детей, чтобы они не отчаивались.

22Рабы, подчиняйтесь вашим земным хозяевам во всём, делая это не напоказ, лишь ради того, чтобы заслужить их расположение, но искренне, в благоговении перед Повелителем. 23Что бы вы ни делали, делайте это от всего сердца, как для Повелителя, а не для людей, 24зная, что в награду вам будет наследство от Него, потому что вы служите Повелителю аль-Масиху. 25А тот, кто причиняет зло, будет наказан; у Аллаха нет предпочтения одних перед другими.