Słowo Życia

Galacjan 6:1-18

1Przyjaciele! Jeśli jakiś wierzący popadnie w grzech, wtedy wy, będąc posłuszni Duchowi, w łagodny sposób skierujcie go na dobrą drogę. Uważajcie jednak, abyście sami również nie zgrzeszyli. 2Pomagajcie sobie wzajemnie w trudnych sytuacjach, w ten sposób bowiem wypełnicie prawo Chrystusa. 3Ten zaś, kto uważa się za lepszego od innych, oszukuje samego siebie.

4Oceniajcie własne zachowanie i bądźcie dumni z waszych sukcesów, ale nie porównujcie się z innymi. 5Każdy bowiem sam odpowie za swoje postępowanie.

6Ci, którzy słuchają słowa Bożego, powinni wspierać finansowo swoich nauczycieli.

Zachęta do wytrwałości

7Nie łudźcie się! Boga nie da się oszukać! Każdy człowiek zbierze to, co zasiał. 8Tego, kto zaspokaja swoje grzeszne pragnienia, spotka śmierć. Ten zaś, kto jest posłuszny Duchowi Świętemu, otrzyma dar życia wiecznego. 9Jeśli będziemy wytrwale czynić dobro, to we właściwym czasie odbierzemy wspaniałą nagrodę. 10Dlatego, gdy tylko mamy okazję, bądźmy dobrzy dla innych ludzi, a szczególnie dla innych wierzących. Oni są bowiem naszą rodziną.

Bóg uczynił nas nowymi ludźmi

11Spójrzcie na te wielkie litery. Tak, to moje własnoręczne pismo. 12Ci, którzy nakłaniają was do poddania się obrzezaniu, chcą zadowolić ludzi i uniknąć prześladowań. Wiedzą bowiem, że nauka o śmierci Chrystusa na krzyżu powoduje wielki sprzeciw. 13Mimo że poddają się obrzezaniu, sami nie przestrzegają Prawa Mojżesza. Namawiają was jednak do tego, aby się potem chwalić, że jesteście ich uczniami.

14Jeśli o mnie chodzi, to nie daj Boże, abym chwalił się czymś innym niż krzyżem Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Z powodu tego krzyża świat przestał się dla mnie liczyć, a ja jestem stracony dla świata. 15Obrzezanie lub jego brak nie ma już więc żadnego znaczenia. Naprawdę liczy się tylko to, że Bóg uczynił nas nowymi ludźmi. 16Niech On sam obdarzy pokojem i miłością tych, którzy tak wierzą! Są oni bowiem prawdziwym Bożym Izraelem.

17Na moim ciele mam blizny po prześladowaniach, które spotkały mnie z powodu Jezusa. Są one dowodem mojej przynależności do Niego. Proszę więc, nie sprawiajcie mi już więcej kłopotów.

18Przyjaciele, niech Jezus Chrystus, nasz Pan, obdarza was swoją łaską! Amen!

New Chhattisgarhi Translation (नवां नियम छत्तीसगढ़ी)

गलातिया 6:1-18

जम्मो झन के भलई करई

1हे भाईमन हो, यदि कोनो मनखे ह कोनो पाप म पड़ जाथे, त तुमन जऊन मन आतमिक अव, ओला नमरता से संभालव। पर अपन धियान रखव कि कहूं तुमन घलो परिछा म झन पड़ जावव। 2तुमन एक-दूसर के बोझा उठावव, तब ए किसम ले तुमन मसीह के कानून ला पूरा करहू। 3कहूं कोनो मनखे ह ए सोचथे कि ओह कुछू अय, जबकि सही म ओह कुछू नो हय, त ओह अपन-आप ला धोखा देथे। 4हर एक झन अपन खुद के चाल-चलन ला जांचय, तब ओह आने मनखे संग तुलना करे बिगर, अपन चाल-चलन के ऊपर घमंड करय। 5काबरकि हर एक मनखे ला अपन बोझा खुद उठाय बर पड़ही।

6तुमन अपन जम्मो सुघर चीज ला ओकर संग बांटव, जऊन ह तुमन ला परमेसर के बचन के सिकछा देथे।

7धोखा झन खावव: परमेसर के ठट्ठा नइं करे जा सकय। मनखे ह जऊन कुछू बोथे, ओहीच ला लूथे। 8जऊन ह अपन पापी सुभाव ला खुस करे बर बोथे, ओह ओ पापी सुभाव ले बिनास के फसल लूथे; अऊ जऊन ह पबितर आतमा ला खुस करे बर बोथे, ओह पबितर आतमा के दुवारा परमेसर के संग सदाकाल के जिनगी के फसल ला काटही। 9आवव, हमन भलई के काम करे बर झन छोड़न। काबरकि यदि हमन हिम्मत नइं हारन, त सही मऊका म फसल ला लुबो। 10एकरसेति, आवव, जिहां तक हो सकय, हमन जम्मो मनखे के भलई करन, खास करके ओमन के भलई करन, जऊन मन मसीह ऊपर बिसवास करइया परिवार ले आथें।

11देखव, मेंह कइसने बड़े-बड़े अकछर म तुमन ला अपन हांथ ले लिखत हवंव।

12जऊन मन बाहिरी रूप ले परभाव जमाय चाहथें, ओमन तुम्‍हर ऊपर दबाव डारे के कोसिस करथें कि तुमन खतना करवाव। ओमन ए काम सिरिप एकरसेति करथें, ताकि मसीह के कुरुस के कारन ओमन के ऊपर सतावा झन आवय। 13अऊ त अऊ जऊन मन खतना करवाथें, ओमन मूसा के कानून ला नइं मानंय, तभो ले ओमन चाहथें कि तुमन खतना करवाव, ताकि ओमन तुम्‍हर देहें के बारे म डींग मार सकंय। 14ए बात ह मोर ले दूरिहा रहय कि मेंह अऊ काकरो ऊपर घमंड करंव, सिरिप हमर परभू यीसू मसीह के कुरुस के छोंड़, जेकर दुवारा संसार ह मोर बर कुरुस म चघाय गीस अऊ मेंह संसार बर कुरुस म चघाय गेंव। 15काकरो खतना होवय या झन होवय, एकर कोनो मतलब नइं ए; सिरिप नवां सिरिस्टी होना ही जम्मो कुछू अय। 16जऊन मन ए नियम म चलथें, ओ जम्मो झन ऊपर अऊ परमेसर के इसरायल ऊपर सांति अऊ दया होवय।

17आखिरी बात ए अय कि कोनो मोर बर समस्या झन ठाढ़ करय, काबरकि जऊन दागमन मोर देहें म हवय, ओमन साबित करथें कि मेंह यीसू के गुलाम अंव।

18हे भाईमन हो, हमर परभू यीसू मसीह के अनुग्रह तुम्‍हर ऊपर बने रहय। आमीन।