Słowo Życia

Filipian 4:1-23

1Kochani przyjaciele, jesteście moją radością i nagrodą za mój trud! Wiernie trzymajcie się więc Pana!

Przestrogi

2Gorąco zachęcam Ewodię i Syntychę, aby ze względu na Pana żyły w zgodzie. 3A ciebie, mój prawdziwy towarzyszu, proszę, abyś pomógł im w tym, bo naprawdę ciężko pracowały głosząc dobrą nowinę razem ze mną, z Klemensem oraz z innymi moimi współpracownikami, których imiona zapisane są w księdze życia.

4Zawsze cieszcie się z tego, że należycie do Pana. Cieszcie się! 5I niech wszyscy wokół doświadczają waszej życzliwości—przyjście Pana jest już bowiem coraz bliższe!

6O nic się nie martwcie, ale ze wszystkimi sprawami zwracajcie się do Boga. Proście Go o pomoc, ale i dziękujcie Mu. 7A Jego pokój, przekraczający najśmielsze ludzkie wyobrażenia, opanuje wasze serca i umysły. Wszystko to jest możliwe dzięki Chrystusowi.

8Przyjaciele, myślcie o tym, co jest zgodne z prawdą, dobre, prawe, czyste, miłe, szlachetne, doskonałe i godne pochwały. 9Postępujcie zgodnie z tym, czego się ode mnie nauczyliście, co przejęliście, co słyszeliście i co widzieliście. A Bóg, który obdarza ludzi pokojem, będzie z wami.

Podziękowania za dary

10Ogromnie się ucieszyłem z dowodu waszej troski o mnie. Wiem, że o mnie pamiętacie, choć ostatnio nie mieliście okazji tego wyrazić. 11Nie wspominam o tym dlatego, że nadal mi czegoś brakuje. Nauczyłem się bowiem radzić sobie w różnych sytuacjach. 12Wiem, jak znosić biedę i jak żyć w dostatku. Jestem przygotowany do życia w każdych warunkach: z pełnym i z pustym żołądkiem, w dobrobycie i w niedostatku. 13Dzięki Temu, który dodaje mi sił, umiem radzić sobie w każdej sytuacji. 14Dobrze jednak zrobiliście, pomagając mi w obecnych kłopotach.

15Zapewne pamiętacie, że na samym początku, gdy opuściłem Macedonię, aby dalej głosić dobrą nowinę, żaden kościół nie pomagał mi finansowo—tylko wy, Filipianie. 16Gdy byłem w Tesalonice, aż dwa razy udzieliliście mi pomocy! 17Mówiąc o tym, nie sugeruję, że powinniście przesłać mi kolejny dar, ale pragnę, abyście doświadczyli szczęścia płynącego z pomagania innym.

18Na razie mam wszystkiego pod dostatkiem, a po tym, jak Epafrodyt przyniósł mi wasz dar, nawet w nadmiarze. Dar ten jest jak zapach kadzidła i jak ofiara, która podoba się Bogu. 19Wiem, że teraz mój Bóg, do którego wszystko należy, zaspokoi każdą waszą potrzebę—a stanie się tak dzięki Jezusowi Chrystusowi.

20Bogu, który jest naszym Ojcem, niech będzie wieczna chwała. Amen!

Końcowe pozdrowienie

21Pozdrówcie wszystkich świętych—ode mnie i od przyjaciół, którzy są ze mną. 22Swoje pozdrowienia przesyłają również inni święci, szczególnie ci, którzy pracują na dworze cezara.

23Niech Pan, Jezus Chrystus, obdarza was swoją łaską!

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Филиппийцам 4:1-23

1Итак, любимые и желанные мои братья, вы моя радость и мой венец, стойте твёрдо в вашей вере в Повелителя, любимые.

Наставления

2Я умоляю Эводию и Синтихию прийти к согласию, как и подобает верующим в Повелителя. 3Я умоляю и тебя, мой верный соратник4:3 Соратник – на языке оригинала это слово звучит как «Сизиг» и, вполне вероятно, могло быть именем определённого человека., помоги этим женщинам примириться, ведь они трудились ради Радостной Вести вместе со мной, Клементом и другими моими соработниками, чьи имена записаны в книге жизни4:3 Книга жизни – книга, которая будет открыта перед белым престолом Аллаха на Судном дне, и тот, чьего имени не будет в этой книге, будет брошен в огненное озеро на вечные мучения (см. Лк. 10:20; Отк. 20:11-15)..

4Всегда радуйтесь, будучи верующими в Повелителя Ису, и я ещё раз говорю вам: радуйтесь! 5Пусть ваша кротость будет известна всем людям. Повелитель близко! 6Не заботьтесь ни о чём, но при любых обстоятельствах через молитву и прошение с благодарностью открывайте ваши просьбы Аллаху. 7Тогда мир Аллаха, превосходящий всякое понимание, сохранит ваши сердца и умы в единении с Исой аль-Масихом.

8И наконец, братья, размышляйте о том, что истинно, благородно, справедливо, чисто, что приятно и восхитительно, о том, в чём есть добродетель, и о том, что достойно похвалы – пусть это занимает ваши мысли. 9Всё, чему вы от меня научились, что получили от меня, что вы слышали или что вы видели во мне, – всё это исполняйте. И Аллах, источник мира, будет с вами.

Благодарность за финансовую поддержку

10Я искренне радуюсь, будучи верующим в Повелителя, тому, что вы вновь стали проявлять заботу обо мне. Конечно, вы заботились всегда, но у вас просто не было возможности показать это. 11Я говорю это не потому, что я нуждаюсь в чём-либо, ведь я научился быть довольным в любых обстоятельствах. 12Я знаю, что такое скудость и что такое изобилие. Мне пришлось пережить всякое, и я проник в тайну того, что значит быть сытым и терпеть голод, жить в достатке и быть в нужде. 13Я всё могу благодаря аль-Масиху, Который даёт мне силы.

14Впрочем вы хорошо поступили, разделив со мной мои беды. 15Вы, филиппийцы, помните, как в начале моего служения по провозглашению Радостной Вести, когда я отправился из Македонии, ни одна община верующих не оказала мне финансовой помощи, кроме вас одних4:15 См. Деян. 16:12-40; Рим. 15:26; 2 Кор. 8:1-5; 11:9.. 16Даже в Фессалоники вы неоднократно посылали мне эту помощь, когда я в ней нуждался. 17Я говорю это не для того, чтобы что-то получить от вас, но хочу, чтобы вы делали то, что будет служить к вашему же благу. 18Вы прислали мне через Эпафродита даже больше, чем мне необходимо, и у меня сейчас всё есть. Это – как ароматный запах4:18 См. Нач. 8:21; Исх. 29:18., как жертва, угодная и приятная Аллаху. 19И Аллах, Который заботится обо мне, восполнит и все ваши нужды из Своих славных богатств через Ису аль-Масиха.

20Пусть Аллаху, нашему Небесному Отцу, будет слава вовеки! Аминь.

Заключительные приветствия

21Приветствуйте всех, кто через веру в Ису аль-Масиха стал частью народа Аллаха. Братья, которые находятся со мной, тоже передают вам привет. 22Вас приветствует весь святой народ Аллаха, а особенно те, кто служит при дворе императора.

23Пусть благодать Повелителя Исы аль-Масиха будет с вашим духом. Аминь.