Słowo Życia

Efezjan 2:1-22

Ożywieni dzięki Chrystusowi

1Kiedyś byliście duchowo martwi, pogrążeni w grzechach i przestępstwach. 2Żyliście jak cały ten świat, posłuszny swojemu duchowemu władcy, panującemu nad siłami zła, który obecnie działa przez zbuntowanych ludzi. 3Kiedyś my wszyscy, tak jak oni, byliśmy podporządkowani pragnieniom naszego ciała i zmysłowym przyjemnościom. Dlatego, podobnie jak wszystkich innych ludzi, czekał nas Boży sąd.

4Ale Bóg, który jest Bogiem pełnym miłości, tak bardzo nas pokochał, 5że chociaż byliśmy duchowo martwi i pogrążeni w grzechach, razem z Chrystusem przywrócił nas do życia. W ten sposób, dzięki swojej łasce, uratował także was. 6On wskrzesił nas i juz teraz umieścił w niebie—należymy bowiem do Chrystusa. 7Łaska, którą Bóg okazał nam dzięki Chrystusowi Jezusowi, będzie w nadchodzących wiekach dowodem Jego dobroci.

8Zbawienie nie jest waszą zasługą, ale darem od Boga, który przyjęliście wierząc w Jego łaskę. 9Bóg zbawił was przecież nie ze względu na wasze dobre uczynki, nie macie się więc czym szczycić! 10Wszystko to pochodzi bowiem od Niego! To On, dzięki Jezusowi Chrystusowi, sprawił, że staliśmy się innymi, nowymi ludźmi. On również chce, abyśmy czynili dobro i już od dawna to dla nas zaplanował.

Jedno w Chrystusie

11Nie zapominajcie więc, że kiedyś byliście poganami i że ci, którzy mają na ciele znak obrzezania, pogardliwie nazywali was nieobrzezanymi. 12Żyliście wtedy bez Chrystusa. Nie należeliście też do Izraela—narodu wybranego przez Boga. Dlatego obietnice, płynące z Bożego przymierza z Izraelem, nie dotyczyły was. Żyliście więc na tym świecie bez nadziei i bez Boga. 13Teraz jednak wy, niegdyś obcy Bogu, staliście się Mu bliscy dzięki przelanej krwi Chrystusa, do którego należycie. 14On bowiem dał nam pokój, ponieważ przez swoją śmierć zjednoczył Żydów i pogan. Zburzył dzielący ich mur wrogości 15i pozbawił mocy Prawo Mojżesza wraz z jego przykazaniami. Uczynił to, aby z Żydów i pogan stworzyć jeden nowy naród i zaprowadzić między nimi pokój. 16Przez swoją śmierć na krzyżu pojednał z Bogiem jednych i drugich, co więcej—umieścił ich w jednym ciele! Zlikwidował w ten sposób wzajemną wrogość. 17Chrystus przyniósł tę nowinę o pokoju zarówno wam, którzy byliście obcy Bogu, jak i bliskim Mu Żydom. 18To dzięki Niemu, przez jednego Ducha, wszyscy mamy dostęp do Boga Ojca.

19Nie jesteście już więc cudzoziemcami ani obcymi! Staliście się obywatelami nieba i należycie do Bożej rodziny. 20Jesteście jak dom, zbudowany na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus. 21To On bowiem łączy ze sobą poszczególne elementy tej budowli i sprawia, że wznosi się ona jako święta świątynia dla Pana. 22Dzięki Niemu jesteście częścią budowli, w której mieszka Boży Duch!

New Chhattisgarhi Translation (नवां नियम छत्तीसगढ़ी)

इफिसुस 2:1-22

मसीह म जिनगी

1पहिली तुमन अपन अपराध अऊ पाप के कारन मर गे रहेव। 2ए अपराध अऊ पाप म रहत, तुमन ए संसार के रीति अऊ सैतान के पाछू चलत रहेव, जऊन ह अकास म सासन करथे अऊ एह ओ आतमा अय, जऊन ह अब ओमन म काम करथे, जऊन मन परमेसर के हुकूम नइं मानय। 3हमन जम्मो झन एक समय एमन के बीच, हमर देहें के लालसा म दिन बितावत रहेंन अऊ देहें अऊ मन के ईछा ला पूरा करत रहेंन, अऊ ए किसम ले बाकि मानव जाति सहीं, सुभाव ले कोरोध के संतान रहेंन। 4पर परमेसर जऊन ह कि दया के सागर अय, हमर बर अपन बड़े मया के कारन, 5ओह हमन ला मसीह के संग जियाईस, जब हमन अपराध म मर गे रहेंन – अनुग्रह के दुवारा तुम्‍हर उद्धार होईस। 6अऊ परमेसर ह हमन ला मसीह के संग जियाईस अऊ स्वरगीय ठऊर म हमन ला ओकर संग बईठाईस, 7ताकि अवइया समय म, ओह अपन अनुग्रह के असीम धन ला देखावय, जऊन ला ओह अपन दया ले मसीह यीसू म हमर ऊपर परगट करिस। 8काबरकि अनुग्रह ले, बिसवास के दुवारा, तुम्‍हर उद्धार होईस। अऊ एह तुम्‍हर अपन कोति ले नइं, फेर एह परमेसर के दान ए। 9अऊ एह मनखे के करम करे के कारन नो हय, ताकि कोनो घमंड झन करंय। 10काबरकि परमेसर ह हमन ला बनाईस अऊ मसीह यीसू म ओ बने करम करे बर गढ़िस, जऊन ला परमेसर ह पहिली ले हमर बर तियार करे हवय कि हमन ओ काममन ला करन।

मसीह म जम्मो झन एक अन

11एकरसेति, सुरता रखव कि तुमन जनम ले आनजात अव। अऊ जऊन मन अपन-आप ला खतना वाले कहिथें (ओमन के खतना देहें म मनखेमन के हांथ ले करे गीस), ओमन तुमन ला बिगर खतना वाले कहिथें – 12सुरता रखव, ओ समय तुमन बिगर मसीह के अऊ परमेसर के मनखे इसरायलीमन ले अलग रहेव अऊ परतिगियां के करार ले अनजान रहेव, अऊ बिगर आसा के अऊ संसार म बिगर परमेसर के रहेव। 13मसीह यीसू म, तुमन एक समय बहुंत दूरिहा रहेव, पर अब मसीह के लहू के दुवारा तुमन लकठा म लाय गे हवव।

14काबरकि मसीह ह खुद हमर सांति ए अऊ ओह यहूदी अऊ आनजातमन के बीच बईरता के ओ दिवाल ला नास कर दे हवय, जऊन ह ओमन ला अलग कर दे रिहिस अऊ ओह दूनों दल ला एक कर दे हवय। 15मसीह ह अपन देहें म यहूदी कानून ला, हुकूम अऊ नियम सहित खतम कर दीस, ताकि ए दूनों जाति म ले ओह अपन खुद म एक नवां मनखे बनावय अऊ ए किसम ले सांति के स्‍थापना करय। 16कुरुस म अपन मिरतू के दुवारा, मसीह ह ओमन के बईरता ला नास करिस अऊ ए किसम ले एक देहें म, ओह दूनों दल के मेल-मिलाप परमेसर करा कुरुस के दुवारा कराईस। 17मसीह ह आईस अऊ तुमन ला जऊन मन बहुंत दूरिहा रहेव अऊ ओमन ला जऊन मन लकठा म रिहिन, दूनों ला सांति के परचार करिस। 18काबरकि मसीह के दुवारा हम यहूदीमन अऊ आनजात, दूनों पबितर आतमा के जरिये परमेसर करा आ सकथन।

19एकरसेति, तुमन अब परदेसी अऊ अजनबी नो हव, पर तुमन परमेसर के मनखेमन संग रहइया अऊ परमेसर के परिवार के सदस्य अव। 20अऊ तुमन प्रेरित अऊ अगमजानीमन के नींव के ऊपर बनाय गे हवव, जेकर कोना के पथरा खुद मसीह यीसू अय। 21ओम जम्मो घर ह एक संग जुड़े हवय अऊ परभू म एक पबितर मंदिर के रूप म बढ़त जावत हवय। 22अऊ ओम तुमन घलो एक संग एक घर के रूप म बनाय जावत हवव, जऊन म परमेसर ह अपन आतमा म होके रहिथे।