Słowo Życia

2 Tesaloniczan 3:1-18

Prośba o modlitwę

1Przyjaciele, kończąc ten list, pragniemy prosić was o modlitwę za nas. Módlcie się do Boga, abyśmy wszędzie mogli głosić Jego słowo i by ludzie przyjmowali je tak jak wy. 2Proście Go również o to, aby ochronił nas przed atakami ze strony złych i fałszywych ludzi—nie wszyscy bowiem chcą wierzyć Panu. 3On jest wierny i także wam doda sił oraz ochroni was przed złem. 4Dzięki Niemu mamy nadzieję, że postępujecie i nadal będziecie postępować zgodnie z naszym poleceniem. 5Modlę się do Pana, aby dał wam taką miłość, jaką ma Bóg, i taką cierpliwość, jaką ma Chrystus.

Ostrzeżenie przed bezczynnością

6Przyjaciele, nakazujemy wam teraz w imieniu naszego Pana, Jezusa Chrystusa: Trzymajcie się z dala od każdego wierzącego, który marnuje czas i żyje niezgodnie z tym, czego was nauczyliśmy. 7Daliśmy wam przecież przykład tego, jak należy żyć. Będąc u was, nie marnowaliśmy czasu 8i nie oczekiwaliśmy, że ktoś będzie nas utrzymywał. Wręcz przeciwnie, dniem i nocą ciężko pracowaliśmy, aby nie być dla nikogo finansowym obciążeniem. 9Choć mieliśmy prawo korzystać z waszej pomocy, chcieliśmy dać wam przykład do naśladowania. 10Jeszcze podczas pobytu u was, poleciliśmy wam, abyście trzymali się zasady: „Jeśli ktoś nie chce pracować, niech również nie je”.

11Ostatnio usłyszeliśmy jednak, że niektórzy z was marnują czas, unikają pracy i zajmują się niepotrzebnymi rzeczami. 12W imieniu Pana, Jezusa Chrystusa, nakazujemy im, aby zabrali się do uczciwej pracy i zaczęli zarabiać na swoje utrzymanie. 13A wy, przyjaciele, nie pozwólcie, aby zmęczyło was czynienie dobra. 14Zwróćcie uwagę na tych, którzy nie będą posłuszni poleceniom przekazanym w tym liście, i unikajcie ich, aby w ten sposób poczuli się zawstydzeni. 15Nie traktujcie ich jednak jak wrogów, ale jak przyjaciół, którzy potrzebują ostrzeżenia.

Końcowe pozdrowienie

16Niech Pan, który obdarza ludzi pokojem, daruje go również wam, niezależnie od okoliczności, w których się znajdziecie! I niech On sam zawsze będzie blisko was wszystkich!

17Teraz ja, Paweł, własnoręcznie dopisuję moje pozdrowienia, tak jak to czynię w każdym liście—na znak, że rzeczywiście pochodzi on ode mnie. 18Niech nasz Pan, Jezus Chrystus, obdarza was wszystkich swoją łaską!

Nouă Traducere În Limba Română

2 Tesaloniceni 3:1-18

Rugați‑vă pentru noi!

1În cele din urmă, fraților, rugați‑vă pentru noi, ca să se răspândească repede Cuvântul Domnului și să fie glorificat, așa cum este și între voi, 2și să fim scăpați de oamenii neascultători și răi, căci nu toți au credința. 3Însă Domnul este credincios; El vă va întări și vă va păzi de cel rău. 4Cu privire la voi, suntem încrezători în Domnul că faceți și veți continua să faceți lucrurile pe care le poruncim. 5Domnul să vă îndrepte inimile către dragostea lui Dumnezeu și răbdarea lui Cristos!

Împotriva leneviei

6Vă poruncim, fraților, în Numele Domnului nostru Isus Cristos, să vă îndepărtați de orice frate care umblă în neorânduială și nu după tradiția6 Din nou uzul termenului tradiție se face în conotație pozitivă, cu referire la comportamentul, practica și învățăturile sănătoase lăsate de apostoli. pe care ați6 Unele mss conțin: au primit‑o. primit‑o de la noi! 7Căci voi înșivă știți cum trebuie să urmați exemplul nostru, fiindcă n‑am trăit în neorânduială între voi, 8nici n‑am mâncat fără plată pâinea nimănui, ci cu osteneală și muncă grea am lucrat zi și noapte, ca să nu fim o povară pentru niciunul dintre voi. 9Și aceasta nu pentru că n‑am fi avut acest drept, ci ca să fim un exemplu pe care să‑l urmați. 10Căci, când eram cu voi, v‑am dat această poruncă: „Dacă cineva nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce!“

11Auzim însă că unii dintre voi umblă în neorânduială, nelucrând nimic, ci amestecându‑se în treburile altora. 12Unor astfel de oameni le poruncim și îi îndemnăm, în Domnul Isus Cristos, să‑și mănânce pâinea, lucrând în liniște. 13Însă voi, fraților, să nu obosiți făcând binele!

14Și dacă cineva nu ascultă cuvântul nostru din această scrisoare, însemnați‑vi‑l și să nu vă amestecați cu el, ca să‑i fie rușine! 15Să nu‑l priviți ca pe un dușman, ci mustrați‑l ca pe un frate.

Cuvinte de încheiere

16Însuși Domnul păcii să vă dea întotdeauna pacea în orice fel. Domnul să fie cu voi toți!

17Salutul este scris cu mâna mea: Pavel. Acesta este semnul în fiecare scrisoare de‑a mea; așa scriu eu.

18Harul Domnului Isus Cristos să fie cu voi toți! Amin.