Słowo Życia

2 Tesaloniczan 2:1-17

Powrót Pana

1Przyjaciele, przejdźmy teraz do spraw dotyczących powtórnego przyjścia Pana i naszego spotkania z Nim. 2Prosimy was, abyście nie dali się wprowadzić w błąd lub przestraszyć z powodu jakiegoś objawienia, nauczania, czy nawet listu, rzekomo pochodzącego od nas, mówiącego, że nadszedł już dzień powrotu Pana. 3Nie dajcie się nikomu oszukać! Zanim nadejdzie ten dzień, nastąpi wielkie odstępstwo od Boga i pojawi się człowiek będący uosobieniem nieprawości, którego przeznaczeniem jest zagłada. 4Będzie on wynosił się ponad wszystko i sprzeciwiał się wszelkim bogom i temu, co jest przez ludzi otaczane czcią. Człowiek ten zasiądzie w Bożej świątyni, twierdząc, że to on jest Bogiem.

5Czy nie pamiętacie, jak mówiłem wam o tym, będąc z wami? 6Dobrze wiecie, co go teraz powstrzymuje, i dlaczego nie może się ujawnić przed wyznaczonym czasem. 7Jego tajna moc nieprawości jest już widoczna. Na razie jednak jest powstrzymywana przez Tego, który w pewnym momencie usunie się ze sceny. 8Wtedy to pojawi się ów nieprawy człowiek, którego Pan zgładzi jednym tchnieniem ust i unicestwi samą swoją obecnością. 9Pojawieniu się tego człowieka będą towarzyszyć potężne przejawy mocy szatana, fałszywe znaki i cuda. 10W ten podstępny sposób oszuka on ludzi, którzy zmierzają ku zagładzie, dlatego, że nie przyjęli Bożej miłości i prawdy, prowadzących do zbawienia. 11Z tego powodu Bóg pozwoli, aby zostali zwiedzeni i by bezkrytycznie uwierzyli w kłamstwo. 12Wszyscy oni zostaną osądzeni przez Boga, dlatego że woleli czerpać przyjemność z grzechu, niż uwierzyć w prawdę.

Bądźcie nieugięci

13Przyjaciele, Bóg okazał wam ogromną miłość! Naprawdę mamy więc powód do tego, aby Mu zawsze za was dziękować! On wybrał was, dlatego jako jedni z pierwszych przyjęliście zbawienie, zostaliście oczyszczeni przez Ducha Świętego i uwierzyliście w prawdę. 14Przez nas, Bóg oznajmił wam dobrą nowinę i zaprosił do udziału w chwale naszego Pana, Jezusa Chrystusa. 15Dlatego, przyjaciele, bądźcie nieugięci i mocno trzymajcie się tego, czego was nauczaliśmy będąc u was, i o czym napisaliśmy w liście.

16Doświadczyliśmy miłości Pana, Jezusa Chrystusa, oraz łaski Boga, naszego Ojca, który zapewnił nam wieczną zachętę oraz nadzieję. 17Dlatego życzymy wam, aby Bóg pocieszył was i pomógł wam czynić i mówić to, co dobre.

Nouă Traducere În Limba Română

2 Tesaloniceni 2:1-17

Omul fărădelegii

1În ce privește venirea Domnului nostru Isus Cristos și strângerea noastră laolaltă cu El, vă rugăm, fraților, 2să nu vă lăsați clătinați sau tulburați așa de repede în mintea voastră nici de vreun duh, nici de vreun cuvânt, nici de vreo scrisoare ca venind din partea noastră, care spune că ziua Domnului a și venit. 3Nimeni să nu vă înșele în niciun fel, fiindcă nu va veni înainte să vină apostazia3 Sau: răzvrătirea. și să fie descoperit omul fărădelegii3 Unele mss conțin: omul păcatului., fiul pierzării, 4cel care se împotrivește și se înalță pe sine deasupra a orice este numit „dumnezeu“ sau obiect de închinare. El se va așeza în Templul lui Dumnezeu, declarându‑se pe sine însuși Dumnezeu4 Sau: un zeu; sau: divin..

5Nu vă aduceți aminte că v‑am spus aceste lucruri când eram cu voi? 6Și acum știți ceea ce‑l oprește, astfel încât să fie descoperit doar la vremea lui. 7Căci taina fărădelegii lucrează deja. Trebuie doar ca acela care‑l oprește acum să se dea la o parte. 8Și atunci va fi descoperit cel fără de Lege, pe care Domnul Isus îl va omorî cu suflarea gurii Sale și‑l va distruge la manifestarea venirii Sale. 9Venirea celui fără de Lege va fi potrivit cu lucrarea lui Satan9 Cuvânt împrumutat din ebraică, însemnând vrăjmaș sau acuzator. Ulterior acesta a devenit un nume propriu folosit cu referire la cel care este acuzatorul, în mod special în perioada NT. Termenul diabolos este traducerea grecească a lui Satan., cu tot felul de lucrări puternice, semne și minuni mincinoase 10și cu tot felul de înșelăciuni ale nedreptății pentru cei ce pier, având în vedere că n‑au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. 11De aceea, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, pentru ca ei să creadă minciuna, 12așa încât toți cei care n‑au crezut adevărul, ci și‑au găsit plăcerea în nedreptate, să fie condamnați.

Rămâneți tari!

13Însă noi Îi mulțumim întotdeauna lui Dumnezeu pentru voi, frați iubiți de Domnul, pentru că Dumnezeu v‑a ales ca prim rod pentru mântuire13 Mss bizantine redau: pentru că Dumnezeu v‑a ales de la început pentru mântuire., prin lucrarea de sfințire a Duhului și prin credința în adevăr. 14Și la aceasta v‑a chemat El prin Evanghelia noastră, astfel încât să intrați în posesia slavei Domnului nostru Isus Cristos.

15Așadar, fraților, rămâneți tari și țineți tradițiile15 În acest context apostolul se referă la tradiții cu o conotație pozitivă, acele credințe și practici care păstrează sănătatea spirituală și stabilitatea bisericii locale. în care ați fost învățați, fie prin cuvânt, fie prin scrisoarea noastră.

16Însuși Domnul nostru Isus Cristos și Dumnezeu, Tatăl nostru, Care ne‑a iubit și Care ne‑a dat, prin harul Său, o mângâiere veșnică și o speranță bună, 17să vă mângâie inimile și să vă întărească în orice faptă și cuvânt bun!