Słowo Życia

1 Tesaloniczan 5:1-28

1Przyjaciele, nie muszę pisać wam, kiedy to wszystko się wydarzy. 2Doskonale bowiem wiecie, że dzień powrotu Pana nadejdzie nagle—jak złodziej, który przychodzi nocą. 3Gdy wszyscy będą mówić: „Teraz zapanował pokój, jesteśmy bezpieczni”, niespodzianie spadnie na nich zagłada—jak bóle na rodzącą kobietę. I nie uciekną przed tym.

4Ale wy, przyjaciele, nie żyjecie w ciemności, aby ten dzień zaskoczył was jak złodziej. 5Wszyscy jesteście bowiem dziećmi dnia i światła. Nie należymy do nocy i ciemności! 6Nie śpijmy więc jak inni, ale uważajmy i bądźmy trzeźwi. 7W nocy jedni śpią, inni się upijają. 8My jednak należymy do dnia, dlatego bądźmy przytomni! Niech wiara i miłość będą naszym pancerzem, a nadzieja, jaką daje zbawienie—naszym hełmem. 9Bóg nie przeznaczył nas bowiem do tego, abyśmy doświadczyli Jego gniewu, ale byśmy zostali uratowani przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. 10On umarł za nas, abyśmy wszyscy razem z Nim żyli—niezależnie od tego, czy w dniu Jego powrotu będziemy żywi, czy martwi. 11Podnoście się więc nawzajem na duchu i umacniajcie się w wierze, co z resztą już czynicie.

Końcowe polecenia

12Przyjaciele, prosimy was, abyście darzyli uznaniem waszych duchowych przywódców, którzy pracują dla was i zwracają wam uwagę na wasze grzechy. 13Z powodu pracy, którą wykonują, darzcie ich najwyższym szacunkiem i miłością. Niech wśród was zawsze panuje pokój. 14Przyjaciele, zachęcamy was, abyście ostrzegali niezdyscyplinowanych, pocieszali zniechęconych, pomagali słabym, a wszystkim ludziom okazywali cierpliwość. 15Uważajcie, aby nikt nikomu nie odpłacał złem za zło. Przeciwnie, starajcie się zawsze czynić dobro—nie tylko sobie nawzajem, ale także wszystkim innym ludziom.

16Zawsze bądźcie radośni, 17nieustannie się módlcie, 18i—niezależnie od sytuacji—bądźcie wdzięczni Panu. Należycie do Chrystusa Jezusa, dlatego Bóg oczekuje od was takiej właśnie postawy.

19Nie odrzucajcie działania Ducha Świętego 20i nie lekceważcie Bożych proroctw. 21Wszystko sprawdzajcie i trzymajcie się tego, co jest wartościowe. 22Unikajcie wszelkiego rodzaju zła!

23Niech sam Bóg, który obdarza ludzi pokojem, całkowicie was oczyści, tak aby wasz duch, dusza i ciało zostały bez skazy zachowane aż do dnia przyjścia naszego Pana, Jezusa Chrystusa. 24Ten, który was powołał, jest wierny i dokona wszystkiego, co obiecał.

25Przyjaciele, módlcie się za nas 26i serdecznie pozdrówcie od nas wszystkich wierzących. 27W imieniu samego Pana zobowiązuję was też do odczytania im tego listu.

28Niech nasz Pan, Jezus Chrystus, obdarza was swoją łaską!

Nouă Traducere În Limba Română

1 Tesaloniceni 5:1-28

1Cât despre vremuri și date, fraților, nu aveți nevoie să vi se scrie, 2pentru că voi înșivă știți bine că ziua Domnului va veni precum un hoț noaptea. 3Când vor spune: „Pace și siguranță!“, atunci un dezastru neașteptat va veni asupra lor, ca durerile nașterii peste cea însărcinată, și nicidecum nu vor scăpa.

4Însă voi, fraților, nu sunteți în întuneric, așa încât ziua aceea să vă apuce ca un hoț. 5Căci voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. 6Așadar, să nu dormim, ca și ceilalți, ci să veghem și să fim treji, 7pentru că cei ce dorm, dorm noaptea, iar cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. 8Dar noi, care suntem ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif speranța mântuirii. 9Căci Dumnezeu nu ne‑a rânduit pentru mânie, ci pentru a obține mântuirea prin Domnul nostru Isus Cristos, 10Care a murit pentru noi, pentru ca, fie că veghem10 Pavel folosește același verb ca în v. 6, însă aici sensul este: a fi în viață, a fi viu., fie că dormim10 Spre deosebire de v. 6, în cazul de față sensul verbului grecesc este: am murit., să trăim împreună cu El. 11De aceea, încurajați‑vă unii pe alții și zidiți‑vă unii pe alții, așa cum, de fapt, și faceți.

Instrucțiuni finale

12Vă rugăm, fraților, să‑i respectați12 Sau: să‑i recunoașteți. pe cei ce se ostenesc între voi, care vă conduc în Domnul și vă sfătuiesc. 13Să‑i prețuiți nespus de mult, în dragoste, datorită lucrării lor. Trăiți în pace între voi! 14Vă îndemnăm, fraților, să‑i mustrați pe cei leneși, să‑i mângâiați pe cei descurajați, să‑i ajutați pe cei slabi, să aveți răbdare cu toți! 15Aveți grijă ca nimeni să nu răsplătească cu rău pentru rău, ci urmăriți întotdeauna să faceți binele, atât unul altuia, cât și tuturor.

16Bucurați‑vă întotdeauna!

17Rugați‑vă neîncetat!

18Mulțumiți în orice împrejurare. Căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Cristos Isus, pentru voi.

19Nu stingeți Duhul!

20Nu disprețuiți profețiile, 21însă cercetați21 Sau: testați. toate lucrurile și păstrați21 Sau: țineți strâns. ce este bun! 22Feriți‑vă de orice fel de rău!

23Însuși Dumnezeul păcii să vă sfințească în toate, iar duhul, sufletul și trupul vostru să vă fie păzite întregi, fără vină, la venirea Domnului nostru Isus Cristos. 24Cel Ce vă cheamă este credincios și va face lucrul acesta.

25Fraților, rugați‑vă și pentru noi! 26Salutați‑i pe toți frații cu o sărutare sfântă! 27Vă pun sub jurământ înaintea Domnului27 Sau: Vă implor [rog stăruitor] în Domnul. ca această scrisoare să le fie citită tuturor fraților.

28Harul Domnului nostru Isus Cristos să fie cu voi! Amin.