Nya Levande Bibeln

Uppenbarelseboken 8

Det sjunde sigillet bryts

1När Lammet hade brutit det sjunde sigillet, blev det alldeles tyst i hela himlen, och tystnaden varade, tyckte jag, ungefär en halvtimme.

Och jag såg de sju änglar som står inför Gud, och de fick var sin trumpet.

Sedan kom en annan ängel med ett rökelsekar av guld och ställde sig vid altaret, och man gav honom mycket rökelse, till att blanda med bönerna från Guds folk för att offra dem på guldaltaret framför tronen.

Och lukten av rökelsen, blandad med bönerna, steg upp till Gud från altaret.

Och ängeln fyllde rökelsekaret med eld från altaret, och kastade sedan ner elden på jorden. Och åskan dundrade och mullrade, och blixtarna flammade och det blev en fruktansvärd jordbävning.

Trumpeterna

Sedan gjorde de sju änglarna sig redo att blåsa i sina sju trumpeter.

Den första ängeln blåste i sin trumpet, och då kom hagel och eld blandat med blod och föll ner över jorden. En tredjedel av jorden tog eld, så att en tredjedel av träden och allt grönt gräs brann upp.

8-9 Sedan blåste den andra ängeln i sin trumpet, och något som såg ut som ett stort brinnande berg kastades i havet och förstörde en tredjedel av alla fartyg. Och en tredjedel av havet blev rött som blod, och en tredjedel av fiskarna dog.

10 Den tredje ängeln blåste därefter i sin trumpet, och en stor flammande stjärna kom från himlen och föll ner på en tredjedel av floderna och vattenkällorna.

11 Stjärnan kallades Bitterhet, för den förgiftade en tredjedel av allt vattnet på jorden och många människor dog sedan de druckit av det.

12 Därefter blåste den fjärde ängeln i sin trumpet, och genast förstördes och förmörkades en tredjedel av solen, och en tredjedel av månen. Och stjärnorna förstördes, så att dagsljuset minskade med en tredjedel och nattens mörker blev djupare.

13 Sedan såg jag en ensam örn, som flög över himlen och ropade med hög röst: Klaga, klaga ni människor på jorden! För snart - när de tre sista änglarna blåser i sina trumpeter - ska det hända fruktansvärda saker på jorden.