Nya Levande Bibeln

Uppenbarelseboken 22

Floden med livets vatten

1Och han visade mig floden med livets vatten, klart som kristall, som kom från Guds och Lammets tron och

flöt fram i mitten av huvudgatan. På var sida floden växte livets träd, som bar tolv skördar frukt om året och ger skörd varje månad. Bladen användes som läkemedel av alla folk.

Det kommer inte att finnas någon ondska i staden, för Guds och Lammets tron ska stå där, och hans tjänare ska tillbe honom.

Och de ska se hans ansikte, och hans namn ska stå skrivet på deras pannor.

Det kommer inte att finnas någon natt där, och ingen behöver lampor eller solens ljus - för Herren Gud ska vara deras ljus, och de ska regera i evigheternas evigheter.

Jesus Kristus kommer snart

6-7 Därefter talade Jesus Kristus till mig. Han sa: Dessa ord kan man lita på, för de är sanna: 'Jag kommer snart!' Gud, som talar om för sina profeter vad som ska hända i framtiden, har sänt sin ängel för att berätta för sina tjänare att detta ska hända snart. Lyckliga är de som tror detta och allt annat som är skrivet i boken.

Jag, Johannes, såg och hörde allt detta, och jag föll ner för att tillbe ängeln som visade det för mig,

men han upprepade: Nej! Gör inte det! Jag tjänar Gud på samma sätt som du och dina bröder och profeterna och alla de som tar vara på sanningen i denna bok. Det är bara Gud du ska tillbe.

10 Då sa Jesus till mig: Hemlighåll inte de profetiska ord som du har skrivit ner för tiden är nära.

11 De som gör orätt kommer att göra ännu mer orätt. Och de orena fortsätter att orena sig. Goda människor kommer att bli bättre, och de som är heliga blir allt mer heliga.

12 Se, jag kommer snart, och jag kommer att ge var och en den lön han förtjänar.

13 Jag är A och Ö, början och slutet, den förste och den siste.

14 Alla som tvättar sina kläder ska vara välsignade i evighet. De har rätt att gå in genom stadens portar och att äta frukten från livets träd.

15 Men utanför står de som vänt Gud ryggen och sysslat med djävulsdyrkan och som levt i omoral. Och där står mördarna och avgudadyrkarna och alla som älskat lögnen och levt för att ljuga.

16 Jag, Jesus, har sänt min ängel till dig för att berätta för församlingarna om allt detta. Jag är Davids rotskott och hans ättling. Jag är den klara morgonstjärnan.

17 Anden och bruden säger: Kom! Var och en som hör detta ska också säga: Kom! Och var och en som törstar, ska få komma och fritt få dricka av livets vatten.

18 Och jag lägger till denna allvarliga varning till alla som läser denna bok: om någon lägger något till det som är skrivet här, så ska Gud lägga de plågor på honom som beskrivs i denna bok.

19 Och om någon tar bort någon del av dessa profetior, så ska Herren ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, som är beskrivna i denna bok.

20 Han som har sagt allt detta försäkrar: Ja, jag kommer snart! Amen! Kom, Herre Jesus!

21 Vår Herres, Jesu Kristi, nåd till er alla.Amen.