Nya Levande Bibeln

Uppenbarelseboken 16

Vredesskålarna hälls ut

1Och jag hörde en mäktig röst från templet som ropade till de sju änglarna: Gå nu och töm de sju skålarna med Guds vrede över jorden.

Då lämnade den första ängeln templet, och tömde sin skål över jorden, och fruktansvärda bölder slog upp på var och en som bar vilddjurets märke och tillbad dess avbild.

Den andra ängeln tömde sin skål över havet, och vattnet blev som blodet från en död människa, och allt som fanns i havet dog.

Den tredje ängeln tömde sin skål över floderna och vattenkällorna, och de förvandlades till blod.

Och jag hörde vattnets ängel förklara: Du är rättfärdig när du sätter din dom i verket, du Helige som är och som var.

Dina heliga och dina profeter har lidit martyrdöden, och deras blod har hällts ut över jorden. Nu har du i din tur gett blod att dricka åt dem som mördade dem. Det är deras rättvisa lön.

Och jag hörde ängeln vid altaret säga: Ja, Herre Gud Allsmäktig, dina domar är rättfärdiga och sanna.

Sedan tömde den fjärde ängeln sin skål över solen, och fick den att bränna människor med sin eld.

De brändes av denna våldsamma hetta och förbannade Gud som sände plågorna, men ingen omvände sig och gav honom äran.

10 Sedan tömde den femte ängeln sin skål över den tron, som tillhörde vilddjuret, och hans rike täcktes av mörker. Och de människor som levde där bet sönder sina tungor av smärta

11 och förbannade himlens Gud för sina plågor och sår, men de vägrade att upphöra med sina onda handlingar.

12 Den sjätte ängeln tömde sin skål över den stora floden Eufrat, och den torkade ut, så att kungarna från öster utan hinder kunde marschera med sina arméer mot väster.

13 Och jag såg tre onda andar, förklädda till paddor, hoppa fram ur drakens, vilddjurets och den falske profetens mun.

14 Dessa undergörande onda andar övertalade världens alla ledare att samla sig till strid mot Herren, på den store allsmäktige Gudens domsdag.

15 Var på er vakt för jag ska komma lika oväntat som en tjuv! Välsignade är alla de som väntar på mig, alla som har sina kläder färdiga, och inte behöver gå nakna och skämmas.

16 Och de samlade alla världens arméer nära en plats som på hebreiska kallas Harmagedon.

17 Sedan tömde den sjunde ängeln sin skål i luften. Och ett högt rop kom från tronen i templet som står i himlen: Det är gjort!

18 Då mullrade och dånade åskan, och blixtarna flammade, och det blev en stor jordbävning med en omfattning utan motstycke i den mänskliga historien.

19 Den stora staden Babylon delades i tre delar, och städer runt om i världen föll ihop i ruinhögar, och Gud kom ihåg alla Babylons synder och straffade dem ända till sista droppen av sitt vredesvin.

20 Alla öar försvann och bergen jämnades ut,

21 och en fruktansvärd hagelstorm kom från himlen och träffade människorna på jorden, och de förbannade Gud för denna svåra plåga.