Nya Levande Bibeln

Uppenbarelseboken 11

Guds profeter dödas

1Nu fick jag en måttstock i handen och blev ombedd att gå och mäta Guds tempel och altaret, och att räkna dem som tillber där.

Men den yttre förgården skulle jag inte mäta. Den har överlämnats åt hedningarna fick jag höra.De kommer att trampa ner den heliga staden under fyrtiotvå månader.

Och jag ska låta mina två vittnen profetera i tolvhundrasextio dagar, klädda i säckväv.

Dessa vittnen är de två olivträd och de två ljusstakar som står inför hela jordens Gud.

Den som försöker skada dem kommer att dödas av eldstrålar från deras munnar.

De har makt att stänga himlen, så att inget regn faller under de tre och ett halvt år som de profeterar. Och de har makt att förvandla floder och hav till blod och sända alla slags plågor över jorden, så ofta de önskar.

När de avslutat sin uppgift som vittnen under de tre och ett halvt åren ska vilddjuret, som kommer från den bottenlösa avgrunden, förklara krig mot dem och besegra och döda dem.

8-9 Och under tre och en halv dag ska deras kroppar ligga synliga på Jerusalems gator - den stad som mycket riktigt beskrivs som Sodom eller Egypten - och där deras Herre blev korsfäst. Ingen kommer att få begrava dem, och människor från många folk och länder kommer att samlas runt dem för att se deras lik.

10 I hela världen kommer det att vara fest på grund av denna händelse. Överallt kommer människor att bli glada och ge presenter åt varandra för att fira dessa två profeters död, eftersom de hade plågat dem så mycket.

11 Men efter tre och en halv dag ska Guds levande Ande komma in i dem, och de ska resa sig upp, och alla kommer att bli skräckslagna.

12 Sedan ska en stark röst ropa från himlen: Kom hit upp! Och de ska stiga upp till himlen i ett moln, medan deras fiender ser på.

13 I samma stund ska det bli en fruktansvärd jordbävning, som jämnar en tiondel av staden med marken och dödar sju tusen människor. Resten av människorna kommer att bli slagna av skräck, och hylla himlens Gud.

14 Det andra klagoropet är över, men det tredje följer omedelbart.

Den sjunde trumpeten

15 Och just då blåste den sjunde ängeln i sin trumpet och starka röster ropade ner från himlen: Vår Gud och Kristus har nu tagit makten över hela världen, och ska regera i evigheternas evigheter.

16 Och de tjugofyra äldste, som satt på sina troner hos Gud, kastade sig ner i tillbedjan och sa:

17 Vi tackar dig, Herre Gud Allsmäktig, som är och som var. Nu har du tagit din stora makt i besittning och börjat regera.

18 Folken var upproriska mot dig, men nu har din vrede kommit. Det är dags att döma de döda och belöna dina tjänare - profeterna och alla människor som fruktar ditt namn, både stora och små - och att förgöra dem som förstör jorden.

19 Sedan öppnades Guds tempel i himlen, och i templet kunde man se förbundsarken. Blixtarna flammade och åskan mullrade och dånade, och det blev en våldsam hagelstorm, och världen skakades av en kraftig jordbävning.