Nya Levande Bibeln

Sakaria 3

Herren försvarar sin överstepräst

1Sedan visade ängeln mig översteprästen Josua som stod inför Herrens ängel, och Satan var också där vid ängelns högra sida med anklagelser mot Josua.

Herren sa till Satan: Jag förkastar dina anklagelser, Satan. Ja, jag, Herren, gör det, för jag ska vara barmhärtig mot Jerusalem. Jag har bestämt mig för att visa barmhärtighet mot Josua och hans folk. Han är som ett brinnande vedträ ryckt ur elden.

Men Josuas kläder var orena, då han stod inför Herrens ängel.

Då sa ängeln till de övriga som stod där: Ta av honom hans kläder. Sedan vände han sig till Josua och sa: Jag har tagit bort din synd, och nu ska jag klä dig i högtidskläder.

5-6 Kan ni inte ge honom en ren turban också att sätta på huvudet? sa jag. Då satte de en turban på hans huvud. Herrens ängel gav sedan Josua denna uppmaning:

Herren, härskarornas Gud, säger: 'Om du följer de stigar som jag visar dig och gör allt som jag säger åt dig, då ska du få tjäna i mitt tempel och vakta det, så att det förblir heligt. Du ska få vara i min närhet tillsammans med dessa änglar.

Lyssna på mig, Josua, du överstepräst, och alla ni andra präster, för ni är förebilder på det goda som ska komma. Josua representerar min tjänare, den nya gren som ska växa ut.

All makt ska ges åt honom, och han ska bli hörnstenen i templet som Josua står bredvid. På stenen ska jag skriva: Jag ska förlåta detta lands synd på en enda dag.

10 Efter den dagen ska ni leva i frid och trygghet, och var och en av er ska ha sitt eget hem dit ni kan inbjuda era grannar.'

New Russian Translation

Zechariah 3

Четвертое видение: одеяния для первосвященника

1Он показал мне первосвященника Иисуса, стоявшего перед Ангелом Господним, и сатану[a], стоявшего по правую руку от него, чтобы обвинять его. 2Господь сказал сатане:

– Господь да обличит тебя, сатана! Господь, избравший Иерусалим, да обличит тебя! Разве этот человек не горящая головня, выхваченная из огня?

3А Иисус, стоявший перед Ангелом, был одет в грязную одежду. 4Ангел сказал тем, кто стоял перед ним:

– Снимите с него грязную одежду.

Затем Он сказал Иисусу:

– Смотри, Я снял с тебя твой грех и одену тебя в праздничную одежду.

5Я сказал:

– Пусть они наденут ему на голову чистый убор.

Они надели ему на голову чистый убор и одели его, в то время как Ангел Господень стоял рядом. 6Ангел Господень предупредил Иисуса:

7– Так говорит Господь Сил: «Если ты будешь ходить по Моим путям и исполнять Мои установления, то будешь распоряжаться в Моем доме и смотреть за Моими дворами, и Я дам тебе свободный доступ к Себе, такой же, как у стоящих здесь. 8Слушай, первосвященник Иисус, вместе со своими собратьями, сидящими перед тобой, прообразами будущего: Я приведу Моего Слугу, Ветвь[b]. 9Вот камень, который Я положил перед Иисусом! На камне – семь глаз[c], и Я сделаю на нем надпись, – возвещает Господь Сил, – и сниму грех этой земли в один день. 10В тот день вы будете приглашать друг друга посидеть под своей виноградной лозой и инжиром», – возвещает Господь Сил.

Footnotes

  1. 3:1 Сатана – переводится как «обвинитель» или «противник».
  2. 3:8 Ветвь – это имя Иисуса Христа соединяет в себе царские и священнические функции (см. также Ис. 4:2; Иер. 23:5-6; 33:15-16; Зах. 6:12-13; Рим. 15:8-13).
  3. 3:9 Или: «граней».