Nya Levande Bibeln

Sakaria 3

Herren försvarar sin överstepräst

1Sedan visade ängeln mig översteprästen Josua som stod inför Herrens ängel, och Satan var också där vid ängelns högra sida med anklagelser mot Josua.

Herren sa till Satan: Jag förkastar dina anklagelser, Satan. Ja, jag, Herren, gör det, för jag ska vara barmhärtig mot Jerusalem. Jag har bestämt mig för att visa barmhärtighet mot Josua och hans folk. Han är som ett brinnande vedträ ryckt ur elden.

Men Josuas kläder var orena, då han stod inför Herrens ängel.

Då sa ängeln till de övriga som stod där: Ta av honom hans kläder. Sedan vände han sig till Josua och sa: Jag har tagit bort din synd, och nu ska jag klä dig i högtidskläder.

5-6 Kan ni inte ge honom en ren turban också att sätta på huvudet? sa jag. Då satte de en turban på hans huvud. Herrens ängel gav sedan Josua denna uppmaning:

Herren, härskarornas Gud, säger: 'Om du följer de stigar som jag visar dig och gör allt som jag säger åt dig, då ska du få tjäna i mitt tempel och vakta det, så att det förblir heligt. Du ska få vara i min närhet tillsammans med dessa änglar.

Lyssna på mig, Josua, du överstepräst, och alla ni andra präster, för ni är förebilder på det goda som ska komma. Josua representerar min tjänare, den nya gren som ska växa ut.

All makt ska ges åt honom, och han ska bli hörnstenen i templet som Josua står bredvid. På stenen ska jag skriva: Jag ska förlåta detta lands synd på en enda dag.

10 Efter den dagen ska ni leva i frid och trygghet, och var och en av er ska ha sitt eget hem dit ni kan inbjuda era grannar.'

Japanese Living Bible

ゼカリヤ書 3

大祭司のためのきよい服(第四の幻)

1それから、その御使いは私に幻の中で、主の使いの前に立っている大祭司ヨシュアを見せてくれました。サタンも主の使いの右手にいて、ヨシュアを多くのことで訴えていました。 主はサタンに言いました。「サタンよ、おまえの訴えは退ける。私、主が、エルサレムに情け深くすると決めたので、おまえを非難する。ヨシュアとその民を助けると決めた。彼らは火の中から取り出した燃えさしのようなものだ。」 主の使いの前に立った時、ヨシュアの服は汚れていました。 するとその御使いはそこに立っているほかの者たちに、「汚れた服を脱がせなさい」と言いました。それからヨシュアの方を向いて、「さあ、あなたの罪を取り去った。今、このりっぱな新しい服を着せよう」と言いました。 5-6 私が「どうぞ、きれいなターバンも」と言うと、彼らはそのとおりにしてくれました。

それから、主の使いはおごそかな調子でヨシュアに語りかけました。 「全能の主は、こう宣言される。『わたしが用意した道に従い、わたしが命じることをすべて行うなら、わたしの神殿を管理させ、そこをきよく保たせよう。そして、この御使いたちと共に、わたしの前を出入りさせる。 聞け、大祭司ヨシュアとほかの祭司たちよ。あなたがたは、やがて起こる良いことのしるしとなる人たちだ。わからないか。ヨシュアは、わたしが遣わす若枝(メシヤ)、わたしのしもべを表している。 彼は、ヨシュアがそのかたわらに立っている神殿の礎石となり、わたしはその上に七回、「わたしは一日で、この地の罪を取り去る」と彫りつける。』 10 全能の主はこう宣言される。『そののち、あなたがたは平和で豊かな生活をし、それぞれ自分の家を持ち、隣人を招くようになる。』」