Nya Levande Bibeln

Sakaria 3

Herren försvarar sin överstepräst

1Sedan visade ängeln mig översteprästen Josua som stod inför Herrens ängel, och Satan var också där vid ängelns högra sida med anklagelser mot Josua.

Herren sa till Satan: Jag förkastar dina anklagelser, Satan. Ja, jag, Herren, gör det, för jag ska vara barmhärtig mot Jerusalem. Jag har bestämt mig för att visa barmhärtighet mot Josua och hans folk. Han är som ett brinnande vedträ ryckt ur elden.

Men Josuas kläder var orena, då han stod inför Herrens ängel.

Då sa ängeln till de övriga som stod där: Ta av honom hans kläder. Sedan vände han sig till Josua och sa: Jag har tagit bort din synd, och nu ska jag klä dig i högtidskläder.

5-6 Kan ni inte ge honom en ren turban också att sätta på huvudet? sa jag. Då satte de en turban på hans huvud. Herrens ängel gav sedan Josua denna uppmaning:

Herren, härskarornas Gud, säger: 'Om du följer de stigar som jag visar dig och gör allt som jag säger åt dig, då ska du få tjäna i mitt tempel och vakta det, så att det förblir heligt. Du ska få vara i min närhet tillsammans med dessa änglar.

Lyssna på mig, Josua, du överstepräst, och alla ni andra präster, för ni är förebilder på det goda som ska komma. Josua representerar min tjänare, den nya gren som ska växa ut.

All makt ska ges åt honom, och han ska bli hörnstenen i templet som Josua står bredvid. På stenen ska jag skriva: Jag ska förlåta detta lands synd på en enda dag.

10 Efter den dagen ska ni leva i frid och trygghet, och var och en av er ska ha sitt eget hem dit ni kan inbjuda era grannar.'

Amplified Bible

Zechariah 3

Joshua, the High Priest

1Then the guiding angel showed me Joshua the high priest [representing disobedient, sinful Israel] standing before the [a]Angel of the Lord, and Satan standing at Joshua’s right hand to be his adversary and to accuse him. And the Lord said to Satan, “The Lord rebuke you, Satan! Even the Lord, who [now and ever] has chosen Jerusalem, rebuke you! Is this not a [b]log snatched and rescued from the fire?” Now Joshua was clothed with [c]filthy (nauseatingly vile) garments and was standing before the Angel [of the Lord]. He spoke to those who stood before Him, saying, “Remove the filthy garments from him.” And He said to Joshua, “See, I have caused your wickedness to be taken away from you, and I will clothe and beautify you with rich robes [of forgiveness].” And I (Zechariah) said, “Let them put a clean turban on his head.” So they put a clean turban on his head and clothed him with [rich] garments. And the Angel of the Lord stood by.

And the Angel of the Lord [solemnly and earnestly] admonished Joshua, saying, “Thus says the Lord of hosts, ‘If you will walk in My ways [that is, remain faithful] and perform My service, then you will also govern My house and have charge of My courts, and I will give you free access [to My presence] among these who are standing here.

The Branch

Now listen, Joshua, the high priest, you and your colleagues who are sitting in front of you—indeed they are men who are a symbol [of what is to come]—for behold, I am going to bring in My servant the [d]Branch [in Messianic glory]. For behold, the [e]stone which I have set before Joshua; on that one stone are seven eyes (symbolizing infinite intelligence, omniscience). Behold, I will engrave an inscription on it,’ declares the Lord of hosts, ‘and I will remove the wickedness and guilt of this land in a single day. 10 In that day,’ declares the Lord of hosts, ‘every one of you will invite his neighbor to sit under his vine and his fig tree [enjoying peace and prosperity in the kingdom].’”

Footnotes

  1. Zechariah 3:1 “Angel” has been capitalized here to reflect the likelihood that it is God appearing in a visible form (see note Gen 16:7).
  2. Zechariah 3:2 The log represents the returned Jews who had nearly been consumed by the “fire” of the Babylonian captivity.
  3. Zechariah 3:3 Symbolic of Judah’s (the Southern Kingdom) disgusting sins.
  4. Zechariah 3:8 A Messianic title.
  5. Zechariah 3:9 Probably typifying the Messiah.