Nya Levande Bibeln

Romarbrevet 3

Trots vår överträdelse är Gud trofast mot oss

1Vad är det då för särskilt med att vara jude? Finns det något värde i den judiska omskärelsen?

Ja, att vara jude har faktiskt många fördelar.Först av allt gav Gud sitt ord åt judarna, så att de kan veta hans vilja.

Det är sant att några missbrukade förtroendet, men det skulle aldrig få Gud att bryta sina löften till alla dem som älskar honom.

Aldrig! Även om alla andra i världen är lögnare, så står Gud vid sitt ord. Kommer du inte ihåg vad Psaltaren säger om detta? Jo, att Guds ord alltid visar sig vara sanna och rätta, även om människor tvivlar på dem.

Men, säger några, det är bra att vi är olydiga mot Gud. Våra synder tjänar då ett gott syfte, för människorna lägger märke till hur god Gud är när de ser hur dåliga vi är. Är det då rättvist av honom att straffa oss, när våra synder hjälper honom?

Vilken orimlighet! Vad för slags Gud är han då, om han har överseende med synden? Hur kan han då någonsin döma någon?

Han kan ju inte döma mig för mina synder, om mina lögner ger honom en fördel genom att visa hur sann han är i motsats till hur lögnaktig jag är.

Om du fortsätter med den tankegången kommer du fram till att ju sämre vi är, desto bättre tycker Gud om det! Det är bara rättvist att de som säger sådant får sitt straff. Ändå påstår somliga att det är detta som jag predikar!

Ingen kommer undan

Är då vi judar bättre än andra? Nej, inte alls, för jag har redan visat att alla människor utan undantag är syndare, vare sig de är judar eller inte.

10 Skriften säger: Ingen är god och ingen i hela världen är utan synd.

11 Ingen har någonsin förstått att följa Guds vägar, eller ens helt och fullt velat göra det.

12 Alla har vänt sig bort, alla har hamnat på avvägar. Ingen i hela världen har gjort vad som är rätt, inte en enda.

13 Deras prat är vidrigt och ruttet, som stanken från en öppen grav. Deras tungor är hala, och alla deras ord är som dödande ormgift.

14 Deras munnar är fyllda av förbannelser och bitterhet.

15 De är snabba att ta till våld, och fulla av hat.

16 Vart de än går lämnar de elände och nöd efter sig.

17 De har aldrig upplevt tryggheten i Gud och förstått vad det är att frukta honom.

18 De bryr sig inte om Gud och inte heller om vad han tänker om dem.

19 Guds dom vilar alltså mycket tungt över dem som står under hans lag. Ingen av dem har någon ursäkt. Det är slut på alla undanflykter, och hela världen står stum och skuldbelastad inför den allsmäktige Guden.

20 Förstår du det nu? Ingen kan någonsin bli rättfärdig i Guds ögon genom att göra vad lagen befaller. För ju mer vi lär känna Guds lagar, desto klarare blir det att vi inte lyder dem. Hans lagar får oss att inse att vi är orättfärdiga syndare.

Det finns en utväg

21-22 Men nu har Gud visat oss hur vi kan bli rättfärdiga. Vi blir inte frikända från Guds dom genom att försöka hålla hans lagar och vara tillräckligt goda, utan genom en annan väg. Det är en väg som Lagen och Profeterna talade om för länge sedan. Nu säger nämligen Gud att han vill ta emot oss och frikänna oss - förklara oss icke skyldiga - om vi tror att Jesus Kristus tar bort våra synder. Och vi kan alla bli frikända på samma sätt genom att komma till Kristus. Det spelar ingen roll vilka vi är, eller hurdana vi har varit.

23 Alla har vi syndat, och saknar därför den likhet med Gud som vi är skapade att ha.

24 Nu ger han oss en möjlighet som vi inte har förtjänat, nämligen att ställa allt till rätta genom att vi accepterar vad Jesus har gjort för oss.

25 Gud sände Kristus Jesus för att ta straffet för våra synder. Men vi måste tro på detta för att hans blod ska bli det offer som räddar oss från Guds vrede. På detta sätt visade han sig fullständigt rättvis, även om han tidigare hade lämnat synderna ostraffade. Han väntade med tålamod på den dag då Kristus skulle komma och ta bort all synd.

26 Också i dag gäller samma rättvisa. Den som tror på Jesus blir frälst. Men är det inte orättvist av Gud att låta brottslingar gå fria och säga att de är oskyldiga? Nej, han gör det därför att de tror på Jesus, som tog på sig deras synd.

27 Vad kan vi då skryta med när det gäller att förtjäna vår frälsning? Ingenting alls. Varför det? Vår befrielse är inte grundad på goda gärningar, utan på vad Kristus har gjort och på vår tro på honom.

28 Vi kan alltså sammanfatta och säga att vi är frälsta genom tron på Kristus, och inte genom de goda gärningar vi gör.

29 Räddar då Gud bara judarna på detta sätt? Nej, det gäller alla andra också.

30 Gud behandlar oss alla lika och frikänner oss om vi tror.

31 Om vi är frälsta genom tron, betyder det då att vi inte längre behöver lyda Guds lagar? Tvärtom! Faktum är att det är bara när vi tror på Jesus som vi klarar av att följa lagen.