Swedish Contemporary Bible

Romans 2

Guds dom över synden

1Därför har du ingen ursäkt för att döma andra, vem du än är. Om du dömer en annan för det han gör, dömer du ju samtidigt dig själv, eftersom du handlar på samma sätt som han. 2Vi vet att Gud är rättvis när han dömer de människor som lever på det här viset. 3Men du som dömer dina medmänniskor, du tror väl inte att Gud bara ska ha överseende med dig, trots att du handlar precis likadant? 4Föraktar du Guds stora godhet, tolerans och tålamod? Inser du inte att han genom sin godhet vill få dig att vända om?

5Med din envishet och ditt obotfärdiga hjärta drar du över dig vrede till vredens dag, då det ska visa sig att Gud dömer rättvist. 6Då ska var och en få lön efter sina gärningar. 7Gud ska ge evigt liv åt dem som utan att tröttna fortsätter att göra det goda och söker härlighet, ära och odödlighet. 8Men han ska i sin vrede straffa dem som bara tänker på sig själva, vänder sig bort från sanningen och gör det som är orätt. 9Nöd och ångest ska drabba varje människa som gör det onda, först juden, sedan greken. 10Men härlighet, ära och frid ges till var och en som gör det goda, först juden, sedan greken. 11Gud behandlar alla lika.

12Alla som syndar utan lag ska också förgås utan lag, och alla som syndar under lagen ska dömas genom lagen. 13Det är nämligen inte de som hör lagen som blir rättfärdiga inför Gud, utan de som följer den. 14När andra folk, som inte har lagen, ändå av naturen lyder det som står i den, är de en lag för sig själva, trots att de inte har lagen. 15De visar genom sina handlingar att lagen är skriven i deras hjärtan. Deras samveten talar ju genast om för dem om de handlar rätt eller fel. 16Att det är så kommer att visa sig den dag då Gud ska döma det dolda hos människorna, enligt det evangelium jag har fått från Jesus Kristus.

Judarna och Moses lag

17Du som kallar dig jude litar på lagen och är stolt över din Gud, 18känner hans vilja och kan bedöma det väsentliga, eftersom lagen ger dig vägledning. 19Du anser dig kunna leda de blinda och vara ett ljus för dem som lever i mörker, 20vägleda de oförståndiga och undervisa de omogna, för du har både kunskap och sanning i lagens gestalt. 21Du undervisar andra men inte dig själv. Du säger till andra att de inte ska stjäla, men är själv en tjuv. 22Du säger att det är fel att vara otrogen i äktenskapet, men är själv otrogen. Du avskyr avgudar, men plundrar avgudatempel.

23Du är stolt över lagen men drar skam över Gud genom att bryta den. 24Det står ju skrivet: ”Andra folk hånar Guds namn på grund av er.”[a]

25Omskärelsen[b] gör bara nytta om du lyder lagen. Men om du inte gör det, då är du som en oomskuren. 26Om någon oomskuren lyder lagens bud, ska han inte betraktas som omskuren? 27Han som fysiskt inte är omskuren men ändå följer lagen kommer att döma dig, som har både skriften och omskärelsen men bryter mot lagen.

28Jude är man nämligen inte bara till det yttre, och inte heller är omskärelsen bara det yttre och fysiska. 29Nej, jude är man i sitt inre, och den verkliga omskärelsen är det som sker i det inre, i hjärtat, genom Anden, inte bokstavligt. Den människan blir ärad av Gud, inte av människor.

Footnotes

  1. 2:24 Se Jes 52:5.
  2. 2:25 Omskärelse, dvs. att skära bort förhuden på männen, var ett sätt att ingå förbund som praktiserades av många folk. Men judarna ingick förbund med Gud själv. Jfr 1 Mos 17:9-14.

New Russian Translation

Romans 2

Праведный Суд Божий

1Поэтому нет тебе извинения, судящий другого, кто бы ты ни был. Осуждая других, ты тем самым осуждаешь и себя, потому что ты, судящий, сам делаешь то же. 2Мы знаем, что тех, кто так поступает, ждет Божий суд, и суд этот согласен с истиной. 3Так неужели же ты надеешься избежать Божьего суда, осуждая других за то, что делаешь сам? 4Или ты пренебрегаешь великой добротой Божьей, Его снисходительностью и долготерпением, не понимая, что Божья доброта ведет тебя к покаянию? 5Своим упрямством и нераскаявшимся сердцем ты сам накапливаешь гнев, который обрушится на тебя в день Божьего гнева, когда свершится Его праведный суд. 6Бог воздаст каждому по его делам. 7Тем, кто, постоянно творя добро, ищет славы, чести и бессмертия, Он даст вечную жизнь. 8Но кто ищет своего, кто отвергает истину и следует злу, того ждут гнев и ярость. 9Каждого, делающего зло, ожидают горе и беда, во-первых, иудея, потом и язычника[a]. 10А каждого, делающего добро, ждут слава, честь и мир, во-первых иудея, а потом и язычника, 11потому что Бог не отдает предпочтения никому.

12Кто грешит, не имея Закона, тот вне Закона и погибнет, а кто грешит, зная Закон, тот по Закону и будет судим. 13Бог признает праведными не тех, кто слушает Закон, а тех, кто его исполняет. 14(Да, у язычников нет Закона, но когда они интуитивно делают то, чего требует Закон, они этим показывают, что и без Закона знают, что нужно делать, а что нет. 15Они показывают тем самым, что требования Закона записаны у них в сердце[b], и об этом свидетельствуют их совесть и мысли, то оправдывающие их, то обвиняющие.) 16Это сделается явным в тот день, когда Бог, через Иисуса Христа, будет судить тайные дела и мысли людей в согласии с Радостной Вестью, которую я возвещаю.

Иудеи и Закон

17Вот, ты называешь себя иудеем, полагаешься на Закон и хвалишься тем, что близок к Богу; 18ты знаешь Его волю и можешь определить согласно Закону, что хорошо, а что нет. 19Ты считаешь, что ты поводырь слепым и свет для тех, кто заблудился во тьме, 20что ты наставник глупцов и учитель невежд, потому что обладаешь Законом – воплощением знания и истины. 21Тогда почему же ты, уча других, не научишь в первую очередь самого себя? Ты проповедуешь против воровства[c], а сам крадешь; 22ты порицаешь супружескую неверность[d], а сам изменяешь супруге; ты ненавидишь идолов, а сам обкрадываешь языческие храмы; 23ты гордишься Законом, а бесчестишь Бога, нарушая Закон. 24Написано: «Из-за вас бесчестится имя Божье среди язычников»[e].

25В обрезании есть польза тогда, когда ты соблюдаешь Закон, но если ты Закон нарушаешь, то в твоем обрезании нет смысла. 26Ведь если язычники соблюдают Закон, то разве они не будут считаться обрезанными? 27И тот, кто лишен телесного обрезания, но исполняет Закон, осудит тебя, обрезанного и имеющего писаный Закон, но не исполняющего его. 28Ведь иудей не тот, кто выглядит иудеем, и настоящее обрезание – не то, которое на теле. 29Нет, настоящим иудеем является человек, который внутренне таков, и обрезание – это обрезание сердца по духу, а не по букве Закона. Такому человеку похвала не от людей, а от Бога.

Footnotes

  1. 2:9 Букв.: «грека». Также в ст. 10; 3:9.
  2. 2:15 См. Иер. 31:32-33.
  3. 2:21 См. Исх. 20:15; Втор. 5:19.
  4. 2:22 См. Исх. 20:14; Втор. 5:18.
  5. 2:24 Ис. 52:5; см. также Иез. 36:20-23.