Swedish Contemporary Bible

Romans 12

Att leva för att tjäna Gud

1Därför uppmanar jag er nu, syskon, vid Guds barmhärtighet, att ge era kroppar som ett levande och heligt offer till Gud, till hans behag. Det ska vara er andliga gudstjänst. 2Anpassa er inte efter denna världen, utan ändra ert sätt att tänka, så att ert sinne förnyas. Då ska ni förstå vad Gud vill: vad som är rätt, vad som gläder honom och vad som är fullkomligt.

Ödmjuk tjänst i Kristus kropp

3Men med stöd av det som Gud i sin nåd har gett mig vill jag varna er var och en för att ha för höga tankar om er själva. Tillämpa självkritik, i enlighet med hur mycket tro ni har, och tron har ni fått från Gud. 4Det finns många delar i den kropp vi har, och varje del har sin speciella funktion. 5På samma sätt utgör vi i Kristus en enda kropp, även om vi är många. Och de olika delarna är till för varandra.

6Vi har olika gåvor utifrån den nåd vi fått. Någon kan profetera och ska göra det i förhållande till sin tro. 7Den som kan tjäna ska göra det. Den som kan undervisa, ska undervisa. 8Den som kan uppmuntra andra, ska göra det. Den som har förmågan att ge till den som behöver, ska göra det med ett generöst hjärta. Den som har förmågan att leda andra, ska ta sin ledaruppgift på allvar. Och den som visar barmhärtighet, ska göra det med glädje.

Aktiv kärlek

9Visa varandra uppriktig kärlek. Avsky det onda, och håll fast vid det som är gott. 10Älska varandra så som syskon bör göra. Gör allt för att visa hur mycket ni uppskattar och respekterar varandra. 11Var inte slöa utan brinnande i anden när det gäller att tjäna Herren.

12Var glada i hoppet, uthålliga när ni får lida, och be ständigt. 13Hjälp de heliga med allt de behöver, och visa gästfrihet.

14Välsigna dem som förföljer er, välsigna, förbanna dem inte. 15Gläd er tillsammans med dem som är glada, och gråt med dem som gråter. 16Behandla alla lika. Anse er inte för fina för att umgås med dem som är ringa. Och tro inte att ni vet allt.

17Hämnas inte på den som gör er något ont. Försök istället att göra gott mot alla människor. 18Gör allt ni kan för att leva i frid med alla. 19Det är inte ni som ska utdöma straff, mina kära. Lämna plats åt Guds vrede, för det står skrivet: ”Hämnden är min, och jag ska straffa, säger Herren.” [a]20Nej,

”om din fiende är hungrig, ge honom något att äta.

Om han är törstig, ge honom något att dricka.

Då samlar du glödande kol på hans huvud.”[b]

21Låt inte det onda segra över dig, utan besegra det onda med det goda.

Footnotes

  1. 12:19 Se 5 Mos 32:35.
  2. 12:20 Se Ords 25:21-22.

New International Reader's Version

Romans 12

Living as a Holy Sacrifice to God

1Brothers and sisters, God has shown you his mercy. So I am asking you to offer up your bodies to him while you are still alive. Your bodies are a holy sacrifice that is pleasing to God. When you offer your bodies to God, you are worshiping him in the right way. Don’t live the way this world lives. Let your way of thinking be completely changed. Then you will be able to test what God wants for you. And you will agree that what he wants is right. His plan is good and pleasing and perfect.

Serving One Another in the Body of Christ

God’s grace has been given to me. So here is what I say to every one of you. Don’t think of yourself more highly than you should. Be reasonable when you think about yourself. Keep in mind the faith God has given to each of you. Each of us has one body with many parts. And the parts do not all have the same purpose. So also we are many persons. But in Christ we are one body. And each part of the body belongs to all the other parts. We all have gifts. They differ according to the grace God has given to each of us. Do you have the gift of prophecy? Then use it according to the faith you have. If your gift is serving, then serve. If it is teaching, then teach. Is it encouraging others? Then encourage them. Is it giving to others? Then give freely. Is it being a leader? Then work hard at it. Is it showing mercy? Then do it cheerfully.

Love in Action

Love must be honest and true. Hate what is evil. Hold on to what is good. 10 Love one another deeply. Honor others more than yourselves. 11 Stay excited about your faith as you serve the Lord. 12 When you hope, be joyful. When you suffer, be patient. When you pray, be faithful. 13 Share with the Lord’s people who are in need. Welcome others into your homes.

14 Bless those who hurt you. Bless them, and do not curse them. 15 Be joyful with those who are joyful. Be sad with those who are sad. 16 Agree with one another. Don’t be proud. Be willing to be a friend of people who aren’t considered important. Don’t think that you are better than others.

17 Don’t pay back evil with evil. Be careful to do what everyone thinks is right. 18 If possible, live in peace with everyone. Do that as much as you can. 19 My dear friends, don’t try to get even. Leave room for God to show his anger. It is written, “I am the God who judges people. I will pay them back,” (Deuteronomy 32:35) says the Lord. 20 Do just the opposite. Scripture says,

“If your enemies are hungry, give them food to eat.
    If they are thirsty, give them something to drink.
By doing those things, you will pile up burning coals on their heads.” (Proverbs 25:21,22)

21 Don’t let evil overcome you. Overcome evil by doing good.