Nya Levande Bibeln

Psaltaren 99

Tillbe Gud den helige!

1Herren är kung! Folken bävar! Han har sin tron på keruberna, och därför darrar hela jorden.

Herren sitter på tronen i Jerusalem. Bara han har makt över jordens alla folk.

Och alla prisar hans storhet och hans heliga namn.

Du store kung, som älskar rättvisa, du är ärlig i allt vad du gör, och därför har du infört lag och ordning i Israel.

Lova Herren, vår Gud, fall ner och tillbe honom framför tronen.

När Mose och Aron, som var hans präster, och Samuel, en av hans många profeter, ropade till honom om hjälp, svarade han dem.

Han talade till dem från ett moln, och de följde de instruktioner han gav dem.

Herre, vår Gud, du svarade ditt folk och förlät dem deras synder. Men du var också en Gud som straffade dem när de handlade fel.

Lova Herren, vår Gud! Be till honom på hans heliga berg i Jerusalem! Herren, vår Gud, är helig.