Nya Levande Bibeln

Psaltaren 96

Alla ska veta att bara Herren är kung

1Sjung en ny sång till Herren alla jordens innevånare!

Sjung ut hans lov! Välsigna hans namn! Berätta varje dag om hans makt att frälsa!

Berätta om hans väldiga gärningar för alla som inte känner honom. Låt dem få veta om de häpnadsväckande under han gjort.

För Herren är stor, ja, han kan knappast beskrivas med ord. Ära honom! Tillbe endast honom!

Folkens alla avgudar är maktlösa, men vår Gud har skapat himlen!

Ära och majestät omger honom, och hans styrka och skönhet uppfyller hans tempel.

Alla ni folk, träd fram inför honom med vördnad!

Ge honom den ära han förtjänar! Kom med era offer och tillbe honom i hans tempel!

Tillbe Herren med renhet, med liv som är heliga. Hela jorden darrar inför honom!

10 Berätta för folken att Herren regerar. Han har skapat världen och den står fast. Han kommer att döma alla folk med fullkomlig rättvisa.

11 Låt himlen vara glad, och låt jorden glädja sig. Låt de rytande haven återspegla hans härlighet!

12 De grönskande fälten prisar honom och vittnar om hans storhet! Låt skogens träd susa av lovsånger.

13 Herren kommer för att döma jorden och han ska döma folken med absolut rättvisa.