Nya Levande Bibeln

Psaltaren 94

Gud är allas domare

1Herre, min Gud, hämnden tillhör dig. Uppenbara dig i din härlighet!

Res dig, du som dömer hela världen. Ge de stolta det straff de förtjänar.

Herre, hur länge ska de onda få triumfera och vara glada?

Lyssna på deras fräckheter! Hör, hur dessa onda män skryter!

Se, hur de förtrycker ditt folk, Herre, och hur de plågar dem du älskar.

Brutalt mördar de änkor och främlingar, ja, till och med föräldralösa barn.

Herren ser det inte, säger de, våra förfäders Gud märker det inte.

8-9 Era dumhuvuden! När ska ni ta ert förnuft till fånga? Är Gud, han som har gett människan ögon och öron, både döv och blind? Skulle han som straffar sitt folk, då inte straffa er också?

10 Han som vet allt - skulle han inte veta vad ni gör?

11 Herren vet hur begränsade och oförnuftiga människornas tankar är och genomskådar allt.

12-13 Därför tillrättavisar han oss och undervisar oss om sina lagar. Och när våra fiender hotar oss, så beskyddar han oss, för att till sist utplåna dem helt.

14 Herren kommer inte att överge sitt folk, för de tillhör honom.

15 Än en gång ska han döma med rättvisa, och alla som är uppriktiga ska rätta sig efter det och glädja sig.

16 Vem vill stå upp tillsammans med mig mot de onda människorna? Vem vill försvara mig?

17 Jag skulle ha varit död om du, Herre, inte hade hjälpt mig.

18 Ofta ropade jag: Nu är allt slut, och i din kärlek hjälpte du mig, Herre.

19 När tvivel fyller mitt sinne och när mitt hjärta är oroligt, lugnar du mig och ger mig nytt hopp.

20 Du har väl ingenting att göra med korrumperade domare som tar emot mutor och sätter sig över lagen och låter orätt bli rätt?

21-22 Tål du verkligen att se dessa som dömer de oskyldiga till döden? Nej! Herren, min Gud, är min borg, en stark klippa. Hos honom kan jag gömma mig.

23 De ogudaktiga människornas synder ska slå tillbaka mot dem själva som en bumerang, och Herren, vår Gud, ska förgöra dem.