Nya Levande Bibeln

Psaltaren 87

Jerusalem - staden Gud älskar

1-2 Högt på sitt heliga berg har Gud byggt Jerusalem, den stad han älskar mer än någon annan!

Du Guds stad, hur mycket underbart får man inte höra om dig, för Herren säger:

I Egypten och Babylonien finns det människor som känner mig, och också bland filisteerna och i Tyrus och Etiopien ber man till mig.

Men en dag ska man säga om Jerusalem: Alla innevånare känner Gud! Ja, Gud, den högste har grundat denna stad.

Herren ska räkna alla folk och göra upp en lista över dem, och där ska han ange vilka som är medborgare i Jerusalem.

Och vid festerna ska de dansa och sjunga: Jerusalem är källan till alla våra välsignelser.