Nya Levande Bibeln

Psaltaren 84

Längtan till Guds tempel

1-2 Herre, du som är Gud över både himmel och jord, vad jag älskar ditt härliga tempel!

O, vad jag längtar, ja, jag nästan förgås av iver att få gå in i dina gårdar och komma nära dig. Med kropp och själ jublar jag inför dig, du den levande Guden.

Till och med sparvarna och svalorna är välkomna att bygga bo bland dina altaren och där föda upp sina ungar. Herre, du Gud över himmel och jord, du är min kung och min Gud!

Vad lyckliga de är som kan bo i ditt tempel och sjunga lovsånger till dig.

De som har sin starkhet i Herren är lyckliga, de som gärna och med glädje drar upp till ditt tempel.

När de vandrar genom tårarnas dal blir den fylld av källor, och höstregnet bevattnar landet.

De kommer ständigt att växa i styrka, tills de står inför Gud på berget Sion.

Herre, du Gud över himmel och jord, hör min bön! Lyssna, Israels Gud!

10 Gud, vår försvarare och vår sköld, välsigna den som du har smort till din kung.

11 En enda dag i ditt tempel är mer värd än tusen dagar någon annanstans! Jag vill hellre vara vaktmästare i min Guds tempel än att bo tillsammans med de ogudaktiga.

12 Herren Gud är vårt ljus och vårt skydd. Han ger oss nåd och ära. Han undanhåller inget gott från dem som vandrar på hans vägar.

13 Herre, du Gud över himmel och jord, välsignade är de som tror på dig!