Nya Levande Bibeln

Psaltaren 82

Guds suveränitet

1Gud reser sig i himlens domstol. Han uttalar sin dom över domarna.

Hur länge ska ni domare vägra att ta hänsyn till bevismaterialet? Hur länge ska ni ta parti för det onda?

Hjälp den fattige och bedrövade och var rättvis mot den föräldralöse. Hjälp den utfattige till att få rätt!

Rädda dem ur onda människors grepp!

Men ni fattar ingenting och vet ingenting! På grund av er ondska vacklar samhällets grundvalar.

Jag har kallat er alla för gudar och söner till den Högste,

men ni ska dö som vanliga människor. Ni kommer att falla som vilka furstar som helst för alla måste dö.

Res dig, Gud, och döm jorden, för hela jorden tillhör dig! Alla människor är i dina händer.