Nya Levande Bibeln

Psaltaren 81

En glädjesång till Israels Gud

1-2 Herren gör oss starka! Jubla högt inför honom. Låt oss höja glädjerop till Israels Gud.

Stäm upp lovsång och slå på trummor. Spela på lyror och harpor.

Blås i trumpeter! Kom till våra glada fester vid fullmåne och nymåne.

Gud har gett oss dessa högtidsdagar. De finns nerskrivna i Israels lagar.

Redan då, när han kämpade mot egyptierna, gav han dessa lagar till sitt folk.Då hör jag en okänd röst som säger:

Nu ska jag befria er från denna börda! Ni ska få lägga ner er tunga last!

Ni ropade på mig när ni var i nöd, och jag frälste er. Jag svarade er från Sinais berg, mitt gömställe i stormen. Jag prövade er tro vid Meriba, när ni klagade över att det inte fanns något vatten.

Lyssna till mig, mitt folk, och ta emot mina varningar! Israel, om du bara ville lyssna!

10 Ni ska aldrig tillbe någon avgud eller ha främmande gudar ibland er.

11 För det var jag, Herren, er Gud, som ledde er ut ur Egypten. Pröva mig bara! Öppna er mun och se om jag inte kommer att fylla den.

12 Men nej, mitt folk lyssnar inte på mig. Israel vill inte ha med mig att göra.

13 Därför låter jag dem gå sina egna dåraktiga vägar och leva som de själva vill.

14 Tänk om mitt folk bara ville lyssna på mig! Tänk om Israel ville följa mig och vandra på mina vägar!

15 Tänk hur snabbt jag då skulle besegra deras fiender! Jag skulle på en gång krossa deras ovänner!

16 Ja, alla som hatar Herren måste böja sig ner i fruktan, och deras straff ska vara utan ände.

17 Men er skulle han låta skörda det finaste vete, och han skulle låta er få njuta av vildhonung.