Nya Levande Bibeln

Psaltaren 76

Gud segrar

1-2 I Juda känner alla Gud och i hela Israel ärar man hans namn.

Hans hem är i Jerusalem. Han bor på berget Sion.

Där bröt han sönder pilar, svärd och sköldar, ja alla våra fienders vapen.

De eviga bergen kan inte jämföras med dig i härlighet! Våra mäktigaste fiender är besegrade.

De stolta krigarna ligger slagna framför oss och har somnat för alltid. Ingen av dem kan lyfta ett finger emot oss.

När du, Jakobs Gud, gick till rätta med dem, stupade både hästar och ryttare.

Inte undra på att alla fruktar dig! Vem kan vara i din närhet Gud, när du är vred?

Från himlen hördes din dom, och då blev människorna stumma och stela av skräck.

10 Du stod upp för att straffa dem som gjort det som är orätt, och för att försvara de ödmjuka på jorden.

11 Samtidigt kommer människornas meningslösa raseri och vrede att bara göra din härlighet större.

12 Uppfyll alla de löften som ni har gett till Herren, er Gud. Och ni folk runt omkring Israel, ära honom med gåvor och frukta honom.

13 Han gör de som härskar ödmjuka, och de som har makt känner fasa inför honom.