Nya Levande Bibeln

Psaltaren 75

Varning för stolthet och skrytsamhet

1-2 Vi tackar dig, Herre! Vi tackar dig! Dina stora under är bevis på att du bryr dig om oss.

Ja, säger Herren, när den tid, som jag bestämt, är inne, ska jag straffa de onda!

Fastän jorden skakar och alla dess innevånare darrar av rädsla så är dess grund stadig, för jag själv har satt den på plats!

Jag varnade de stolta för att vara så storordiga,

och jag sa till de ogudaktiga att sluta med sitt skryt.

7-8 För framgång och makt kommer inte genom någon människa, utan enbart från Gud. Han befordrar den ene och avsätter den andre.

I sin hand håller Herren en bägare med starkt, bedövande vin. Det är hans vredesdom, som alla som föraktat honom måste dricka. De måste tömma bägaren till sista droppen.

10 Men jag ska prisa Jakobs Gud i evighet.

11 Jag ska göra slut på de ogudaktigas ondska, säger Herren, och i stället ska jag ge makt och anseende till de gudfruktiga.