Nya Levande Bibeln

Psaltaren 72

Länge leve fredskungen

1Gud, hjälp kungen att i ditt ställe döma med rättvisa. Låt din rättfärdighet också bli hans.

Hjälp honom att regera opartiskt över ditt folk, och ge de rättslösa sin rätt.

När han regerar ska fred och välstånd råda i landet.

Han ska försvara de fattiga och behövande och krossa deras förtryckare.

Han ska regera så länge jorden består, och så länge som människan finns.

Hans sätt att styra landet ska vara som ett uppfriskande vårregn, som med sina skurar vattnar jorden!

Godhet och rättvisa ska blomstra under hans regering och fred och välstånd ska råda till tidens slut.

Hans välde ska sträcka sig från hav till hav, från floden Eufrat till jordens ändar.

Folken som bor i öknen ska böja sig för honom och hans fiender ska kasta sig ner med ansiktet mot marken.

10 Kungarna runt Medelhavet, de som kommer från Tarsis och öarna, och kungarna från Arabien och Etiopien, ska alla komma med sina gåvor.

11 Ja, kungar ska komma från alla håll och alla ska de buga sig för honom! Ja, alla folk ska tjäna honom!

12 Han tar hand om hjälplösa och fattiga när de ropar till honom.

13 Han känner medlidande med svaga och behövande, och bevarar dem från en säker död.

14 Han räddar dem undan våld och förtryck, för deras liv är dyrbara för honom.

15 Länge leve kungen! Han ska få guld från Arabien, och man ska alltid be för honom. Hans folk ska alltid välsigna honom.

16 Låt det bli rika skördar i hela landet. Låt skördarna på bergssluttningarna bli lika frodiga som Libanons skogar. Låt våra städer bli lika fyllda av människor som ängarna är fyllda med gräs.

17 Kungens namn ska man aldrig glömma. Så länge solen finns till ska människor tala om honom, och alla ska bli välsignade av honom, ja, alla folk kommer att prisa honom.

18 Välsignad vare Herren Gud, Israels Gud, han som själv gör allt detta underbara!

19 Välsignat vare hans namn i evighet! Hela jorden ska fyllas av hans härlighet! Amen, ja, amen!

20 (Här slutar bönerna av David, Isais son.)