Nya Levande Bibeln

Psaltaren 68

Gud triumferar

1-2 Res dig, Gud, och skingra alla dina fiender! Jaga bort dem!

Driv bort dem, liksom rök förs bort av vinden! Smält dem som vax i eld! Låt de ogudaktiga utplånas inför dina ögon.

Men den gudfruktige kan glädja sig! Hans glädje känner inga gränser!

Sjung en lovsång till Herren! Stäm upp en sång till honom som rider på molnen! Herren är hans namn! Gläd dig inför honom!

Han är en far för de föräldralösa, och han försvarar änkor, för han är helig.

De ensamma ger han ett hem, och fångarna för han ut i frihet. Därför sjunger de av glädje! Men för dem som gör uppror väntar bara hungersnöd och svåra tider.

Gud, när du drog ut i spetsen för ditt folk och marscherade med det genom öknen

då darrade jorden, och från himlen strömmade regnet ner. Berget Sinai bävade inför dig, Israels Gud.

10-11 Du sände regn i överflöd, Gud, för att det uttorkade landet skulle blomstra igen! Ditt folk, som inte hade någonstans att bo, bor nu där. Av godhet gav du dem detta hem när de var utfattiga.

12-14 Herren ger sina befallningar och fienderna flyr. Kvinnorna där hemma ropar ut de glada nyheterna: Arméerna som kom för att förgöra oss har flytt! Och nu delar alla Israels kvinnor på bytet. Se hur de glittrar och glänser i sina juveler av guld och silver! De är alldeles övertäckta, precis som duvorna täcks av sina vingar!

15 När Gud, den Allsmäktige skingrade sina fiender, då var marken täckt av krigsbyte, precis som när snön täcker Salomos berg.

16-17 Mäktigt reser sig bergen i Basan! Ståtliga bergskedjor med många toppar! Varför ser ni ner på Sions berg med avundsjuka, det berg där Gud har valt att bo i evighet.

18 Med så många vagnar att man inte kan räkna dem, kommer Herren från Sinai och drar in i sitt heliga tempel på Sions berg.

19 Han går upp för höjderna och tar fångar med sig i triumftåg. Han får gåvor av människor, till och med av dem som gjort uppror mot honom. För alltid ska han bo där.

20 Vilken underbar Herre han är! Dag efter dag bär han våra bördor och han ger oss vår frälsning.

21 Om vi är i nöd griper han in. Han räddar oss från döden.

22 Men sina fiender kommer han att krossa, för de är envisa och vägrar att sluta med sina illdåd.

23 Herren säger till sitt folks fiender: Kom hit, även ni som gömmer er på berget Hermons branta sluttningar eller djupt nere i havet!

24 Herrens folk ska förgöra dem och vada i deras blod, och hundarna kommer att få slicka i sig så mycket de orkar.

25 O Gud, min kung, alla ser när ditt triumftåg drar fram mot helgedomen.

26 Sångarna går först, och framför musikanterna går flickor som spelar på tamburiner.

27 Prisa Herren hela Israels folk, han som ger er liv!

28 Först går Benjamins lilla stam, följd av ledarna och de äldste i Juda, och därefter kommer ledarna för Sebulon och Naftali.

29 Visa din makt, Gud! Visa din styrka som du gjort förut för oss!

30 Ditt tempel reser sig över Jerusalem, och dit kommer kungarna med sina gåvor.

31 Sätt skräck i Egypten, odjuret vid Nilen. Ta itu med makthavarna och deras folk. Slå dem till marken, alla dem som tar krigsbyte och älskar kriget.

32 Från Egypten ska sändebud komma, och Etiopien ska skynda sig att sträcka ut sina händer till Gud i tillbedjan.

33 Sjung till Herren, alla riken på jorden! Sjung lovsånger till Herren,

34 till honom som rider på de uråldriga himlarna, och vars mäktiga stämma dundrar från skyn.

35 Makten tillhör Gud! Hans härlighet vilar över Israel, och hans styrka är väldig i himlen.

36 Vilken vördnad vi känner när vi böjer oss inför honom i helgedomen! Israels Gud ger styrka och makt åt sitt folk. Lovad vare Gud!