Nya Levande Bibeln

Psaltaren 65

Gud låter sin godhet flöda över

1-2 Gud, vi kommer inför dig i stilla tillbedjan på berget Sion för att uppfylla vårt löfte.

Eftersom du svarar på bön, kommer alla människor till dig.

Du förlåter oss de synder som ständigt plågar oss.

Lyckliga är de som du har utvalt till att bo nära dig i ditt heliga tempel. Där ska du välsigna oss med allt det goda från ditt hus.

Med väldiga gärningar och med stor makt kommer du att försvara oss mot våra fiender. Gud, du som frälser oss, du är en tillflykt för jordens alla folk, även för dem som bor i avlägsna länder.

Med din oerhörda styrka har du format bergen.

Du stillar det stormande havet och låter dess vågor lägga sig. Också de upproriska folken får du att tiga.

Det du gör förvånar alla jordens innevånare. Från öster till väster jublar man inför dig.

10 Du vattnar jorden för att göra den bördig. Guds floder torkar aldrig ut! Därför får ditt folk stora och rika skördar.

11 Du vattnar de upplöjda fälten och regnskurar mjukar upp den torra jorden så att säden kan gro.

12-13 På grund av din godhet skänker du oss rika skördar. Till och med i vildmarken finns gröna, saftiga ängar, och från höjderna hörs glädjerop.

14 På ängarna trängs fårhjordar, och i dalarna växer säden. Hela världen sjunger och ropar av glädje!