Nya Levande Bibeln

Psaltaren 48

Gud älskar Jerusalem

1-2 Herren är stor! Honom ska vi prisa, där han bor i Jerusalem, sin heliga stad.

Vilken fantastisk syn! Se på berget Sion, som reser sig där i norr, högt över slätterna, så att alla kan se det - berget Sion, hela jordens fröjd och den store kungens hem.

Alla vet att Gud själv är Jerusalems försvarare.

Jordens kungar kommer tillsammans för att anfalla staden.

Men så fort de får se den, blir de stela av skräck, och i panik tar de till flykten.

De bävar på samma sätt som när värkarna sätter in hos en gravid kvinna.

Men de kan inte fly undan dig, Herre. De slås i spillror som ett skepp i svår storm.

Vi har hittills bara hört om staden som tillhör vår Gud, han som är Herre över himmel och jord, men nu ser vi den själva! För all framtid har Gud upprättat Jerusalem.

10 Herre, här i ditt tempel tänker vi på din godhet och kärlek.

11 Gud, ditt namn är känt över hela jorden! Du prisas överallt. Du regerar med rättvisa

12 och därför kan Jerusalem glädja sig, därför jublar alla människor i Juda städer.

13 Gå runt staden och räkna alla dess torn!

14 Lägg märke till murarna och titta in i palatsen, så att ni kan berätta om dem för era barn.

15 Denne store Gud är vår Gud i evigheternas evigheter. Han ska leda oss så länge vi lever.