Nya Levande Bibeln

Psaltaren 47

Gud är vår kung

1-2 Kom allesammans, gläd er och klappa i händerna! Ropa högt och jubla inför Herren!

Herren är en Gud över alla gudar. Han är hela jordens kung som människorna darrar inför.

Han lät oss segra över andra folk för att vi skulle lägga dem under oss.

Han utvalde det land i vilket vi lever. Vi är stolta över det. Vi är hans folk och han älskar oss.

Gud stiger upp på sin tron under mäktiga rop och trumpetstötar.

7-8 Sjung din lovsång till Gud. Ja, sjung ut din lovsång till vår kung, hela jordens kung!

Han sitter på sin heliga tron och regerar över folken.

10 De som styr över folken förenar sig med dem som bekänner Abrahams Gud. Han är mäktigare än alla kungar, och han ensam blir upphöjd och ärad över allt.