Nya Levande Bibeln

Psaltaren 46

Gud är med oss!

1-2 Gud är vår tillflykt och starkhet, en beprövad hjälp i våra svårigheter.

Därför behöver vi inte vara rädda även om hela världen skulle gå under och bergen störta ner i havsdjupen,

även om haven skulle brusa och dåna och bergen skaka!

Det går en flod av glädje genom Guds stad, i Guds, den högstes heliga hus.

Gud själv bor i den staden. Därför står den fast. Redan när dagen gryr kommer han med sin hjälp.

Runtomkring gör folken uppror och riken faller. Och när Gud låter sin mäktiga stämma ljuda förgås jorden.

Gud, befälhavaren över himlens härskaror, är mitt ibland oss. Jakobs Gud är vårt skydd.

Kom och se allt det fantastiska som vår Gud gör,

10 se hur han gör slut på alla krig på jorden. Se hur han bryter sönder och bränner upp alla vapen!

11 Bli tysta och stilla, och erkänn att jag är Gud! Jag står över alla folk och min makt sträcker sig över hela jorden.

12 Befälhavaren över himlens arméer är mitt ibland oss! Jakobs Gud är vårt skydd!