Nya Levande Bibeln

Psaltaren 34

Ingen behöver leva i fruktan

1-2 Jag vill lova Herren, vad som än händer. Jag ska alltid tala om hans härlighet och nåd.

Jag vill prisa honom för vad han gjort. Alla modlösa kan fatta mod igen.

Låt oss prisa Herren tillsammans och göra hans namn känt.

Jag ropade till honom och han svarade mig, och han befriade mig från all min fruktan.

De som ser upp till Herren kommer att stråla av glädje, och de kommer aldrig att bli besvikna.

Det var precis vad som hände med mig. Jag orkade inte längre, och då ropade jag till Herren och han hörde mig. Han räddade mig ur alla svårigheter,

för Herrens ängel ställer sig skyddande bredvid den som tar Gud på allvar.

Pröva Herren, och upplev själv hur god han är! Se hur han slösar sin barmhärtighet på alla dem som litar på honom!

10 Frukta Herren, alla ni som tillhör honom, för alla som gör det har allt de behöver.

11 Ibland finner inte ens unga, starka lejon något byte, men de som söker Herren behöver aldrig sakna någonting.

12 Barn, kom och lyssna, och låt mig få undervisa er om hur viktigt det är att lyda Herren och leva för honom!

13 Vill ni få ett långt, innehållsrikt liv?

14 Tänk då på vad ni säger! Ljug aldrig!

15 Vänd er bort från all ondska, och ställ era liv i det godas tjänst! Försök att leva i frid med alla! Ansträng er verkligen för att göra det!

16 Herrens ögon vakar intensivt över alla dem som lever så, och hans öron uppfattar när de ropar till honom.

17 Men alla ogudaktiga människor ska Herren utplåna från jorden. När de dött ska man inte ens komma ihåg dem.

18 Ja, Herren lyssnar när uppriktiga människor ropar till honom om hjälp och han räddar dem ur alla deras svårigheter.

19 Herren är nära dem som är förtvivlade och han räddar dem som förlorat allt hopp.

20 En god man får också uppleva lidande och smärta, han kommer inte undan det. Men Herren hjälper honom

21 och skyddar honom och hans ben ska inte krossas.

22 Ondskan ska själv döda dem som är onda. Stränga straff är utmätta för dem som hatar det goda.

23 Men de som uppriktigt tjänar Herren kommer att bli befriade, och alla som tar sin tillflykt till honom får utan undantag förlåtelse.