Nya Levande Bibeln

Psaltaren 29

När Herrens röst ljuder

1Prisa Herren, ni alla änglar! Prisa hans ära och hans kraft!

Prisa honom för hans härliga namn! Böj er inför honom och sätt på er högtidskläder.

Herrens röst hörs över haven. Gud, den upphöjde, dundrar från skyn.

Vad väldig hans röst är, vad stark och majestätisk den är!

5-6 Den knäcker stora träd. Den splittrar Libanons cedrar. Den skakar Libanons och Sirjons berg, så att de hoppar och skuttar som unga kalvar!

Herrens röst är en ljungande blixt.

Den ljuder genom öknarna och skakar Kades ödemark.

Herrens röst fäller de mäktiga ekarna och löven virvlar omkring i luften. I hans tempel ropar alla: Äran, äran tillhör Herren.

10 Redan syndafloden kom på Herrens befallning, och som kung fortsätter han att avslöja sin makt.

11 Han ska ge sitt folk styrka. Han ska välsigna dem med frid.