Nya Levande Bibeln

Psaltaren 24

Kungen kommer!

1Jorden tillhör Herren! Allt levande i hela världen är hans!

Han är den som dragit tillbaka haven för att ge rum åt jord och mark.

Vilka får gå upp på Herrens berg och gå in i hans tempel? Vilka får stå inför Herren?

Bara de som har ett rent samvete och inte gjort något orätt, de som inte ljuger och inte är oärliga.

De är oskyldiga, och Gud själv, deras Frälsare, ska välsigna dem.

Det är dessa som får stå inför Herren och tillbe vår stamfar Jakobs Gud.

Öppna er, ni eviga dörrar, och låt härlighetens kung stiga in!

Vem är denne mäktige kung? Det är Herren, stark och mäktig, oslagbar i strid.

Ja, öppna portarna på vid gavel och låt härlighetens kung stiga in!

10 Vem är denne mäktige kung? Jo, det är han som för befälet över alla himlens arméer! Han är härlighetens kung!