Nya Levande Bibeln

Psaltaren 149

Seger och hämnd

1Halleluja! Ja, prisa Herren! Sjung en ny sång för honom. Sjung lovsånger till honom, allt hans folk!

Israel, var glad över din Skapare! Jerusalems invånare, upphöj er kung!

Dansa till hans ära och spela på trummor och harpor.

4-5 Herren älskar sitt folk, och de som är förtryckta ska han befria. Därför ska de vara glada. De ska prisa honom natten lång.

6-7 Prisa er Gud med hög röst, ni hans folk! Använd ett skarpt svärd till att straffa de folk som inte vill veta av honom.

Bind folkens kungar med kättingar och sätt handbojor på deras ledare,

och verkställ deras domar.Detta är en triumfens dag för Guds folk. Halleluja! Lova Herren!