Nya Levande Bibeln

Psaltaren 146

Gud skyddar de svaga

1Lova Herren! Ja, prisa honom innerligt!

Jag tänker sjunga hans lov så länge jag lever, ja, ända till mitt sista andetag.

Lita inte på människor som har makt och inflytande.

De är också människor som kommer att dö, och de kommer inte att kunna hjälpa någon. På ett ögonblick faller allt som de planerat till marken.

Men lycklig är den människa som väntar på hjälp från vår stamfar Jakobs Gud. Hon hoppas på Herren, sin Gud.

Han är den Gud som skapade himlen och jorden, haven och allt som finns i dem. Han håller varje löfte,

ger de fattiga och förtryckta rättvisa och ger mat till de hungriga. Han befriar fångarna

och öppnar de blindas ögon. Han lyfter av bördorna på dem som dignar under deras tyngd. Han älskar de människor som visar honom trohet.

Han skyddar främlingar som bor i landet. Han har omsorg om föräldralösa och änkor, men de ogudaktigas planer krossar han.

10 Herren ska regera för evigt. Jerusalem, din Gud är kung från släkte till släkte! Halleluja! Lova Herren!