Nya Levande Bibeln

Psaltaren 145

Guds kärlek är gränslös

1-2 Jag vill prisa dig, min Gud och kung, och för evigt lova ditt namn.

Stor är Herren! Prisa honom därför alltid! Hans storhet är ofattbar!

Generation efter generation kommer att berätta för sina barn om allt det underbara han har gjort.

Din härlighet och ditt majestät kommer att vara på allas läppar.

Man kommer att tala om dina mäktiga gärningar, och jag vill då också berätta om hur stor du är.

Ja, alla kommer att tala om hur god du är och sjunga om din rättfärdighet.

Herren är god och barmhärtig. Hans tålamod tar aldrig slut, och hans kärlek är gränslös.

Han är god mot alla, och han visar medlidande med alla.

10 Alla levande varelser ska därför tacka dig, Herre, och ditt folk ska prisa dig.

11 Tillsammans ska de tala om ditt rikes härlighet och ge exempel på din makt.

12 De ska berätta hur du regerar i makt och härlighet.

13 Ditt rike tar aldrig slut, och du ska regera för evigt.

14 Herren reser upp dem som har fallit och dem som är nertyngda av sina bördor.

15 Allt levande ser förväntansfullt upp till dig för att få hjälp. Du ger mat åt alla, allteftersom de behöver.

16 Du mättar ständigt de hungriga, och du ger de törstiga att dricka, ja, du fyller varje behov.

17 Herren är rättvis i allt han gör. Han är fylld av godhet.

18 Han är nära dem som ärligt söker honom.

19 De som respekterar och litar på honom ger han allt de begär. Han hör deras rop om hjälp och räddar dem.

20 Han skyddar alla dem som älskar honom, men de som inte vill ha med honom att göra kommer han att döda.

21 Jag vill lova Herren, och allt som lever ska i alla tider prisa honom, för han är en helig Gud.