Nya Levande Bibeln

Psaltaren 135

Herren är större än andra gudar

1-2 Halleluja! Prisa Herren, ja, låt hans folk prisa honom då de står på templets förgårdar.

Ja, prisa Herren, för han är god! Sjung om hans underbara namn,

för Herren har utvalt Jakobs efterlevande och gjort hela Israel till sin personliga egendom.

Jag vet hur stor Herren är, ja, han är mycket större än någon annan gud.

Han gör vad han vill både i himlen och på jorden och i de djupa haven.

Han låter molnen stiga upp vid horisonten, han sänder blixt och regn och han sänder ut stormvindarna från sina väldiga förråd.

I Egypten dödade han det äldsta barnet i varje familj och allt förstfött bland djuren.

Han utförde väldiga under och tecken inför Farao och hans folk.

10 Han besegrade många folk och utrotade mäktiga kungar,

11 Sihon, amoreernas kung, Og, Basans kung och Kanaans kungar.

12 Han gav deras länder som en gåva till sitt folk Israel.

13 Herre, ditt namn varar i evighet. Generation efter generation kommer att minnas dig.

14 Du kommer att se till att inget ont sker ditt folk och du förbarmar dig över alla som tillhör dig.

15 Andra folks gudar är bara föremål av guld och silver, som människor gjort med sina händer.

16 De har munnar som inte kan tala, och ögon som inte kan se.

17 De har öron som inte kan höra, och de kan inte ens andas.

18 Lika stela och döda som dessa gudar är, ska de som tillber dem bli.

19 Israel, prisa Herren! Ni Arons överstepräster, prisa hans namn!

20 Ni präster av Levis stam, prisa Herren! Prisa hans namn, alla ni som fruktar honom och litar på honom.

21 Prisa Herren på berget Sion, för där i Jerusalem står hans tempel. Prisa Herren! Halleluja!

New International Reader's Version

Psalm 135

Psalm 135

Praise the Lord.

Praise the name of the Lord.
    You who serve the Lord, praise him.
You who serve in the house of the Lord, praise him.
    You who serve in the courtyards of the temple of our God, praise him.

Praise the Lord, because he is good.
    Sing praise to his name, because that is pleasant.
The Lord has chosen the people of Jacob to be his own.
    He has chosen Israel to be his special treasure.

I know that the Lord is great.
    I know that our Lord is greater than all gods.
The Lord does anything he wants to do
    in the heavens and on the earth.
    He does it even in the deepest parts of the oceans.
He makes clouds rise from one end of the earth to the other.
    He sends lightning with the rain.
    He brings the wind out of his storerooms.

He killed the oldest son of each family in Egypt.
    He struck down the oldest males that were born to people and animals.
He did miraculous signs in Egypt.
    He did wonders against Pharaoh and everyone who served him.
10 He destroyed many nations.
    He killed mighty kings.
11 He killed Sihon, the king of the Amorites,
    and Og, the king of Bashan.
    He killed all the kings of Canaan.
12 He gave their land as a gift
    to his people Israel.

13 Lord, your name continues forever.
    Lord, your fame will last for all time to come.
14 When the Lord hands down his sentence, it will be in his people’s favor.
    He will show deep concern for those who serve him.

15 The statues of the nations’ gods are made out of silver and gold.
    They are made by human hands.
16 They have mouths but can’t speak.
    They have eyes but can’t see.
17 They have ears but can’t hear.
    They have mouths but can’t breathe.
18 Those who make statues of gods will be like them.
    So will all those who trust in them.

19 People of Israel, praise the Lord.
    Priests of Aaron, praise the Lord.
20 Tribe of Levi, praise the Lord.
    You who have respect for the Lord, praise him.
21 Give praise to the Lord in Zion.
    Give praise to the God who lives in Jerusalem.

Praise the Lord.