Nya Levande Bibeln

Psaltaren 134

En lovsång om natten

1Kom och sjung lovsång till Herren, ni som tjänar honom i templet varje natt.

Lyft upp era händer i bön och prisa Herren i hans tempel.

Herren, som skapade himmel och jord, välsignar dig från berget Sion.