Nya Levande Bibeln

Psaltaren 125

Herren beskyddar sitt folk

1De som litar på Herren står fasta som berget Sion och kan aldrig rubbas.

Liksom bergen omger och skyddar Jerusalem, så omsluter och beskyddar Herren sitt folk.

Ogudaktiga härskare ska inte längre regera över vårt land, det land som Gud gav till våra förfäder. Då kunde det gå så illa att de lockade de rättfärdiga till att göra det som är orätt.

Herre, gör gott mot dem som är goda, mot alla som är uppriktiga och ärliga.

Men de som viker av från den rätta vägen ska du förgöra tillsammans med alla andra förbrytare. Låt Israel få leva i stillhet och fred!

New International Version - UK

Psalm 125

Psalm 125

A song of ascents.

Those who trust in the Lord are like Mount Zion,
    which cannot be shaken but endures for ever.
As the mountains surround Jerusalem,
    so the Lord surrounds his people
    both now and for evermore.

The sceptre of the wicked will not remain
    over the land allotted to the righteous,
for then the righteous might use
    their hands to do evil.

Lord, do good to those who are good,
    to those who are upright in heart.
But those who turn to crooked ways
    the Lord will banish with the evildoers.

Peace be on Israel.