Nya Levande Bibeln

Psaltaren 125

Herren beskyddar sitt folk

1De som litar på Herren står fasta som berget Sion och kan aldrig rubbas.

Liksom bergen omger och skyddar Jerusalem, så omsluter och beskyddar Herren sitt folk.

Ogudaktiga härskare ska inte längre regera över vårt land, det land som Gud gav till våra förfäder. Då kunde det gå så illa att de lockade de rättfärdiga till att göra det som är orätt.

Herre, gör gott mot dem som är goda, mot alla som är uppriktiga och ärliga.

Men de som viker av från den rätta vägen ska du förgöra tillsammans med alla andra förbrytare. Låt Israel få leva i stillhet och fred!