Nya Levande Bibeln

Psaltaren 120

Omgiven av lögnare

1I mina svårigheter ropade jag till Gud om hjälp, och han hjälpte mig!

Herre, befria mig från alla lögnare och bedragare!

Ni lögnare, hur tror ni att ni ska kunna undgå Guds straff?

Nej, han ska straffa er med skarpa pilar och bränna er med glödande kol.

5-6 Att bo bland er är värre än att bo bland Meseks och Kedars folk. Alltför länge har jag bott bland folk som hatar fred.

Jag, däremot älskar freden, men så fort jag talar om den börjar ni strida.