Nya Levande Bibeln

Psaltaren 118

Tacksamhet för seger över fiender

1Tacka Herren, för han är god! Hans nåd varar i evighet.

Låt Israels folk prisa honom med just de orden: Hans nåd varar i evighet!

Låt Arons präster ropa: Hans nåd varar i evighet!

Låt de omvända hedningarna jubla: Hans nåd varar i evighet!

När jag hade det svårt bad jag till Herren, och han svarade mig och befriade mig.

Han står på min sida! Varför skulle jag då vara rädd? Vad kan människor göra mot mig?

Herren är på min sida, och han hjälper mig. Låt dem som hatar mig gripas av skräck!

Det är bättre att söka Herrens beskydd än att lita på människor.

Jag tar hellre min tillflykt till honom än till människor som är mäktiga och inflytelserika.

10 Jag var omringad av fiender, men genom din makt slog jag dem.

11 Ja, jag var omringad på alla sidor, men genom din makt slog jag dem och utplånade dem.

12 De svärmade runt mig som bin, men de slocknade lika fort som en eld bland törnbuskar. Och i Herrens namn utplånade jag dem.

13 De gjorde sitt bästa för att döda mig, men Herren hjälpte mig!

14 Han är min styrka och min sång i stridens hetta, och nu har han låtit mig segra.

15-16 Lyssna till glädjeropen och sången från Guds folk: Herren har med makt utfört sina väldiga gärningar. Han har lyft sin hand till segertecken!

17 Jag behöver inte dö, i stället får jag leva och berätta vad han gjort.

18 Herren har straffat mig hårt, men inte överlämnat mig åt döden.

19 Öppna templets portar för mig! Jag vill gå in genom dem och ge honom mitt tack!

20 Dessa portar är Herrens portar, och endast de som tjänar Herren, får gå in genom dem.

21 Herre, jag tackar dig innerligt för att du har besvarat min bön och räddat mig.

22 Den sten som inte dög åt byggnadsarbetarna har nu blivit en hörnsten.

23 Detta är Herrens verk, det är fantastiskt att få se det med egna ögon.

24 Herren har förberett denna festdag för oss, därför är vi glada och jublar.

25 Herre, hjälp oss och ge oss framgång i allt vad vi gör!

26 Välsignad är den som kommer, den som är sänd av Herren till oss. Vi välsignar er från templet.

27-28 Herren Gud är vårt ljus. Jag bär fram mitt offer på altaret inför honom, för han är min Gud och jag vill tacka och lova honom.

29 Tacka Herren, för hans godhet! Hans nåd varar för evigt.