Nya Levande Bibeln

Psaltaren 112

Gud välsignar den som lever för honom

1Halleluja, prisa Herren! Alla som fruktar honom och litar på honom får välsignelser som inte kan uttryckas i ord. Ja, den människa är lycklig, som med glädje lever efter hans befallningar.

Hans barn kommer att hedras överallt, för sönerna till goda människor får på ett särskilt sätt del av Guds gåvor.

Själv ska han bli rik, och allt det goda han gör kommer aldrig att glömmas.

Ja, även i de mörka stunderna kommer ljus att bryta fram för den som är god och barmhärtig.

Allt går väl för den som är vänlig och gärna hjälper den som är fattig och som rättar sig efter Guds bud i allt han gör.

Ingenting får en sådan människa på fall, och han kommer att göra ett djupt intryck på alla.

Han är inte rädd för dåliga nyheter och lever inte heller i fruktan för vad som kan hända. Han är övertygad om att Herren kommer att ta hand om honom.

Inte heller låter han sig skrämmas, för han vet att han kommer att besegra sina fiender.

Han är generös och ger frikostigt till sådana som har det svårt, och man kan alltid räkna med hans barmhärtighet och kärlek. Han får inflytande och blir respekterad.

10 De ogudaktiga kommer att bli rasande och skära tänder när de ser allt detta. De smyger bort då de inser att alla deras drömmar går upp i rök.