Nya Levande Bibeln

Ordspråksboken 9

Vishet och dårskap

1Visheten har byggt ett palats, som vilar på sju pelare.

Hon har förberett en stor fest, blandat kryddor i vinet och dukat ett bord.

Och nu har hon skickat ut tjänsteflickorna för att inbjuda alla att komma. Mitt i gatuvimlet ropar de:

Kom, ni oförståndiga människor!

Kom till vishetens fest och ät er mätta och drick vinerna, som jag har blandat!

Lämna dårskapen bakom er och börja ett nytt liv! Bli mogna och förståndiga!

7-8 Om du tillrättavisar en ogudaktig människa får du bara ovett till svar. Ja, hon bara förolämpar dig. Bry dig därför inte om henne. Men om du tillrättavisar en klok och förståndig människa så kommer hon bara att älska dig desto mer.

Allt du säger till en vis man gör honom ännu visare, och en rättfärdig man kommer att lära sig mer när du undervisar honom.

10 Att frukta och respektera Herren är nämligen grunden till all vishet. Och att känna den Helige ger dig allt slags förstånd.

11 Jag, visheten, ska ge dig många levnadsdagar, och dina år ska bli många och innehållsrika.

12 Visheten är till nytta för dig, men om du föraktar henne skadar du bara dig själv.

13 Dårskapen är lik en prostituerad kvinna som inte förstår sig på något annat än hur man ska förföra människor.

14 Hon sitter vid dörren till sitt hus eller står i gathörnen

15 och viskar till männen som går förbi på väg till sina arbeten:

16 Kom med mig hem. Och hon försöker att övertala dem och säger:

17 Stulna meloner är sötast och stulna äpplen smakar bäst!

18 Men dessa män förstår inte att hennes tidigare kunder nu befinner sig i dödsriket.