Nya Levande Bibeln

Ordspråksboken 8

Visheten ger goda råd

1-3 Hör, visheten ropar! Hon står vid stadsportarna, vid vägskälen och i dörrarna till varje hus. Lyssna till vad hon säger:

4-5 Hör på mig, alla ni män, ropar hon. Så dumma och naiva ni är! Låt mig få ge er förstånd och låt mig få lära er sunt förnuft!

6-7 Lyssna på mig! Jag har nämligen något viktigt att säga er. Det jag säger är rätt och sant, för jag hatar lögner och svek.

Allt jag säger är sant, och jag vilseleder er inte.

Mina ord är klara och tydliga för alla som vill förstå.

10 Mina råd är värdefullare än silver och guld!

11 Jag, visheten, är mera värd än dyrbara pärlor. Ingenting kan jämföras med mig.

12 Vishet och gott omdöme går hand i hand.

13 Den som fruktar och ärar Herren hatar det onda. Jag avskyr stolthet, högmod, korruption och ondska av alla slag.

14-15 Jag, visheten, ger goda råd och lär er sunt förnuft. På grund av min hjälp sitter kungarna vid makten. Jag visar domarna vem som har rätt och vem som har fel.

16 Allt vad makthavare heter kan inte regera med förstånd utan min hjälp.

17 Jag älskar alla som älskar mig. De som söker mig ska verkligen finna mig.

18 Jag har outtömliga rikedomar att erbjuda, anseende och rikedom, framgång och lycka.

19 Vad ni får av mig är bättre än finaste guld och renaste silver!

20 Jag vandrar på rättvisans och rättfärdighetens vägar.

21 De som älskar mig och följer mig är verkligen rika. Jag gör deras förmögenhet ännu större.

22 Herren skapade mig för länge sedan, innan han skapade något annat.

23 Sedan tidernas början finns jag. Jag existerade innan jorden fanns.

24 Jag föddes innan haven blev till, när det ännu inte fanns några vattenkällor, och

25 innan bergen och kullarna blev till.

26 Ja, jag var där innan Gud skapade jorden med dess åkrar.

27-29 Jag var med när han bredde ut himlarna och lät källorna i havens djup flöda fram, när han stakade ut horisonten och molnen uppstod. Jag var med när han satte gränserna för haven och gav dem befallning att inte överskrida dem. Jag var med när han lade jordens grund. Ja, jag fanns alltid vid hans sida,

30 som ett litet barn. Jag var hans ständiga glädje, och jag lekte och skrattade i hans närvaro.

31 Vad lycklig jag var över det han hade skapat - hela vida världen och hela människosläktet!

32 Ni unga män, lyssna därför till mig! Följ mina råd och ni ska bli lyckliga!

33 Lyssna till mina råd och bli visa! Förkasta dem inte!

34 Lycklig är den människa som är så ivrig att vara tillsammans med mig, att hon dagligen står vid min grind eller väntar utanför dörren till mitt hus!

35 Den som finner mig finner nämligen livet och blir älskad av Gud.

36 Men den som föraktar mig skadar sig själv, och hans sår kan inte läkas. De som hatar mig visar att de älskar döden.