Nya Levande Bibeln

Ordspråksboken 3

Visdom är en värdefull tillgång

1-2 Min son, glöm aldrig vad jag har lärt dig! Om du vill ha ett långt och innehållsrikt liv, bör du noga följa min undervisning.

Glöm aldrig bort att du måste tala sanning och visa trofasthet. Håll fast vid det! Göm det i ditt inre!

4-5 Om du vill ha ett gott anseende bland både Gud och människor, lita då inte på ditt eget omdöme utan lita på Herren.

Sätt Gud först i allt du gör, så kommer han att leda dig och ge dig framgång.

7-8 Håll dig inte själv för klok. Lyd Gud, och undvik det onda. Det helar och läker hela din kropp, och du kommer att känna dig frisk och sund.

9-10 Ära Herren med dina offergåvor. Ge honom det bästa av allt du förtjänar. Då kommer han att fylla dina lador med vete och korn och se till att dina vinfat rinner över av de finaste viner.

11-12 Unge man, bli inte förnärmad när Herren straffar och tillrättavisar dig. Att han straffar dig visar bara att han älskar dig. På samma sätt som en far uppfostrar sin son så gör också Herren med den han älskar.

13-15 Den människa som kan skilja mellan rätt och orätt och har gott omdöme och förstånd, är lyckligare än den som äger silver och guld.Sådan vishet är nämligen mycket värdefullare än dyrbara juveler. Den kan inte jämföras med någonting.

16-17 Visheten ger:ett långt livrikedomäraglädjefrid.

18 Bara visheten ger ett innehållsrikt liv och det är bara den som håller fast vid detta som blir lycklig.

19 Genom vishet skapade Gud jorden och med sin kunskap formade han rymden och hela universum.

20 Hans klokhet lät vattenkällorna bryta fram från djupen och regnet att strömma ner från himlen.

21 Min son, se till så att du aldrig förlorar din vishet och ditt förnuft.

22 De kommer båda att ge dig ett meningsfullt liv och du får ett gott anseende bland människor.

23 Då kan du gå din väg säkert fram, och ingenting ska få dig på fall.

24-26 Du kan sova lugnt och tryggt, och behöver inte vara rädd för dessa olyckor, som plötsligt drabbar gudlösa människor. Herren ska beskydda dig och se till att du inte faller.

27-28 Om någon behöver ditt stöd, och du kan hjälpa honom, så säg då inte nej. Vänta inte tills i morgon utan gör det nu!

29 Och om en medmänniska har gett dig sitt förtroende, så utnyttja det aldrig!

30 Se till att du inte blir inblandad i onödiga strider med någon.

31 Avundas inte människor som älskar våld och ta inte dem till förebild.

32 Herren avskyr sådana människor, men de gudfruktiga visar han sitt förtroende.

33 Herrens förbannelse drabbar dem som avskyr honom, men han välsignar dem som lyder honom.

34 Han visar inget förbarmande med dem som förlöjligar honom, men han hjälper dem som vet att de behöver honom.

35 De visa och kloka blir ärade, men dårarna får skämmas!